Паспортът на старата сграда ще бъде издаден едва след цялостното й обновяване.


От частните сгради ще се изисква да получат технически паспорт само за цялостна реконструкция или за такава, която покрива част от обекта, но също така влияе върху неговото изграждане.

Срокът за издаване на технически паспорт за държавно общинско и държавно строителство е удължен до края на 2032 година.

Говорим за проект за изменение на Постановление № 5 от 2006 г. за технически паспорти на строителни работи. Промените са публикувани за обществен коментар, според Министерството на регионалното развитие.

Промените бяха направени поради крайния срок в края на годината – всяка къща трябва да има технически паспорт.

Измененията на постановлението предвиждат, че технически паспорт за съществуваща конструкция трябва да бъде изготвен след проверка в съответствие със Закона за устройство на територията. Това ще се случи по време на строително-монтажни работи (строително-монтажни работи), обхващащи цялата конструкция. Те трябва да получат разрешение за строеж. Паспортът ще бъде издаден и по време на строително-монтажни работи, които обхващат част от обекта, но засягат неговото изграждане, се казва в изявление на Министерството на регионалното развитие и подобрения.

Изготвянето на технически паспорти на съществуващи сгради – държавна държавна и общинска собственост – ще приключи до 31 декември 2032 г., предлага Министерството на регионалното развитие.

Промените са насочени към освобождаване на бизнеса, гражданите, централните и общинските администрации от допълнителни тежести в контекста на икономическото възстановяване след пандемията Covid-19, се казва в изявлението.

Срокът на публичното обсъждане на проекта е 14 дни.

Source