Парламентът избра Мая Манолова за председател на Одитния комитет – ᐉ Fakti.bg новини – България

С пълно единодушие в 153 гласа Мая Манолов от групата „Изправи се. БГ! Отиваме!“ Борислав Сандов от Демократична България ще бъде заместник-председател.

В речта си от трибуната Манолова отбеляза, че комисията е стрес тест на политическата воля на партиите да застанат на страната на комисията или на страната на статуквото. Тя добави, че по време на работата на одитния комитет в 45-ия парламент тя е получила широка обществена подкрепа.

Комисията включва над 50 сектора, министерства, компании, програми за финансиране, регулатори и други, включително бонуси, предоставени от публичната администрация. Временната комисия трябва да провери уместността и законността, например:

– разпределение на финансови ресурси от държавния бюджет с постановления или решения на Министерския съвет;


– извършване на дейности, включително приходи и разходи на държавни дружества ЕАД Магистрала, Монтажи ЕАД, Държавна консолидирана компания ЕАД, Български ВиК Холдинг ЕАД, Държавно предприятие Държавна петролна компания, Държавно предприятие „Управление и управление на язовирите“, български „Енергиен холдинг“ ЕАД и държавни енергийни компании – АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД, Електроенергиен системен оператор ЕАД, ТЕЦ „Марица Восток 2“ ЕАД, „Мини Марица Восток“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и Минпроект ЕАД;

– дейност на Българската независима енергийна борса ЕАД;

– изразходване на средства от Национална програма „Енергийна ефективност на многоквартирни жилищни сгради”, проект „Енергиен ремонт на къщи в България”, Международен фонд „Козлодуй” (неядрен прозорец), Фонд „Сигурност на електроенергийната система”, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” и от „Фонд управител на финансови инструменти в България” ЕАД (Фонд на фондовете);

– изпълнение на дейности, включително приходи и разходи на общински предприятия и фирми, както и на местни органи на управление;

– финансиране на мерки за борба с епидемията на COVID-19 за сметка на държавния бюджет, размера на помощта и спазването на разумен срок за подпомагане на микро, малки и средни предприятия, засегнати от COVID-19;

– сключването и изпълнението на концесионни споразумения, както и осъществяването на ефективен контрол върху концесионерите в защита на обществените интереси;

– назначаване, изпълнение и контрол на изпълнението на големи обществени поръчки;

– осъществяване дейността на Българската банка за развитие; участие на офшорни компании в усвояването на публични средства; търговски аташета; Фондация за пътна безопасност към Министерството на вътрешните работи; средства, отпуснати през годините за електронно управление и електронно управление; Национална компания за железопътна инфраструктура; предоставяне на българско гражданство; програми за модернизация на армията; рехабилитационни програми; програми за ремонт на язовири; Водоснабдяване и канализация; дружества за топлофикация и водоснабдяване; средства за изграждане и ремонт на магистрали, водноелектрически централи и тяхното имущество; средства за преодоляване на последиците от кризата с COVID и причините за най-високата смъртност в ЕС по време на пандемия, дейностите на Националната здравноосигурителна каса за лечение на деца в чужбина;

– горски предприятия и предприятия;

– заплащане на допълнително възнаграждение в администрацията и възнаграждение за участие в съветите на държавните служители, включително публичното обявяване на упълномощени и получени лица;

– разрешителни, средства и разходи за използването на специални разузнавателни средства;

– дейности за контрол и защита на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Комисията ще работи 6 месеца, а преди 5 години ще проверява посочените сектори и органи. Създаването на комисията беше подкрепено единодушно от всички останали депутати в залата – 145 души, без гласове „против“ и „въздържал се“. Преди гласуването ГЕРБ напусна залата, заявявайки, че партия ГЕРБ няма да участва, но след това номинира трима от своите членове.

Бел.червен.
И двете партии, ITN и ГЕРБ, имат солидно мнозинство и имат общо 128 депутати. Ще има ли мажоритарни избори на два кръга? Връзка към резултатите

София, България

Source