Парите на Столичната община ще се водят по сметка в БНБ, реши SOS.

BOBST 12:10:01 10-06-2021
MM1209BO.023
SOS – Столична община – Финанси

Парите на Столичната община ще се водят по сметка в БНБ, реши SOS.

София, 10 юни / София Господинова, БТА /
На днешното заседание Столичният общински съвет / СОС / прие единодушно предложението ми за постепенно включване на Столичната община в електронните плащания към бюджетната система (SEBRA). Това означава, че бюджетните средства на общината ще се обслужват от БНБ, тъй като системата позволява да се изисква информация за движението на пари по всяко време, каза заместник-кметът Дончо Барбалов на страницата си във Facebook.
София е първата община в страната, поканена от Министерството на финансите за пилотно участие в SEBRA. Запазва се финансовата автономия на Централна Азия при управлението и разходването на средства в рамките на нейния бюджет. Предимствата на присъединяването към SEBRA са подобряване на управлението на средствата и контрола на общината върху средствата и плащанията; възможност за наблюдение в реално време на левови плащания на всички звена на общината, които са включени в SEBRA; Основният паричен ресурс на CA е концентриран върху сметката / сметките, обслужвани от БНБ, което гарантира пълната безопасност на тези средства.
Тъй като броят на подчинените управители на бюджета на CA е значителен (60 средни и 441 по-високи), процесът на включването им в SEBRA ще се извършва поетапно. Първо ще бъдат включени общински сметки на централно ниво, а на следващия етап сметки на регионални администрации, отбелязва Барбалов.
За да се предоставят банкови услуги за плащането на местни данъци и такси от жители на София, както и за подпомагане на Службата за общински приходи, текущите сметки на Столичната община ще се водят в търговските банки. Наличността по тези разплащателни сметки ще бъде намалена до минимума, необходим за текущите операции, каза Барбалов.

/ ММ /

Source