Пандемията засегна търговията ни в размер на над 5 милиарда лева.

През 2020 г. страната ни внася стоки с 8,9% по -малко, а изнася стоки с 6,3%.

Пандемията “удари” външната търговия на страната ни, категорични са данните на Националния статистически институт (НСИ). Според тях салдото на външната търговия (износ – внос) на страната ни за 2020 г. е отрицателно и възлиза на 5,347 млрд. Лева.

През кризисната 2020 година България изнася стоки на стойност 54,779 млрд. Лева, което е с 6,3% по -малко в сравнение с 2019 г.

Ако сравним месечните данни за 2020 г. с данните за съответния месец на предходната година, тогава най -голямото увеличение на износа се наблюдава през декември (6,9%), а най -големият спад през май (19,2%).

Вносът на стоки през 2020 г. възлиза на 60.127 млрд. Лева, което е с 8.9% по -малко в сравнение с предходната година. Сравнението на месечните данни за вноса през 2020 г. и 2019 г. показва, че най -голямото увеличение е през януари (4,6%), а най -големият спад е през април (28,9%).

Търговия със стоки на България с ЕС

През 2020 г. износът на стоки от България за страните от ЕС намалява с 4,1% спрямо предходната година и възлиза на 35,845 млрд. Лева.

Основните търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които представляват 70,2% от износа за ЕС.

Вносът на стоки за България от страните от ЕС през 2020 г. намалява с 9,1% спрямо 2019 г. и възлиза на 36,582 млрд. Лева. Най -значима е стойността на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Холандия, които представляват 58,1% от вноса на ЕС.

Търговия със стоки на България с трети страни

През 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.1% спрямо предходната година и възлиза на 18.934 млрд. Лева. Водещите търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които представляват 54,9% от износа за трети страни.

Вносът на стоки за България от трети страни през 2020 г. намалява с 8,5% спрямо 2019 г. и възлиза на 23,545 млрд. Лева. Най -висока е стойността на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна, които представляват 56,7% от вноса от трети страни.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за 2020 г. е отрицателно и възлиза на 4.611 млрд. Лева.

Source