Очаква се бюджетните приходи да се увеличат с 2 млрд. Лв. И допълнителни разходи в размер на над 1,8 млрд. Лв. – Новини

София, 22 юли / БТА /
Според плана за 2021 г. приходите трябваше да бъдат 47 млрд. 596 млн. Лева. Очаква се обаче бюджетът му да бъде с около 2 милиарда лева повече от приходите – 49 милиарда 687 милиона лева. Това заяви изпълняващият длъжността министър на финансите Асен Василев на третия Обществен съвет, посветен на актуализиране на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., изготвен от Министерството на финансите. По-голямата част от бюджетните приходи са отчасти свързани с подобряването на икономическата среда, както и с подобряването на събирането, което се извършва от НАП и Агенция „Митници“, каза той.
Въз основа на това приблизително 2 милиарда лева повече, Министерството на финансите предлага да се увеличат разходите с приблизително 1 милиард 807 милиона лева, добави министър Василев. Той поясни, че тези пари ще отидат за социални помощи, пълно здравно осигуряване в случай на тежка криза на Covid, както и подкрепа за бизнеса в тежка криза на Covid.
Ще има и леко намаляване на дефицита за набиране на персонал, добави Василев. Докато разходите се увеличават, доходите растат по-бързо, така че дефицитът е стеснен с 0,3 процента. Това от своя страна няма да изисква допълнителен дълг и ще позволи използването на този, определен в бюджета за 2021 г., дори малко по-малко.
В актуализирания бюджет се предлага да се отделят 1 милиард 807 милиона лева, за да се отпуснат още 575 милиона лева за социални разходи. 430 милиона лева се отпускат допълнително за подкрепа на бизнеса, 335 милиона лева – за разходи за здравеопазване. 231 милиона лева са предназначени за покриване на други необходими разходи. Василев даде пример за възстановяване на фонда за природни бедствия, изразходван през първите 4-5 месеца на годината. Предвиждат се и изборни разходи, тъй като разходите за президентски избори са използвани за вторите парламентарни избори. Очаква се разходите по изборите да бъдат разделени на два кръга, плюс допълнителни бюлетини за парламентарни избори, ако е необходимо. Министърът уточни, че според „най-широкия сценарий“ се предвижда провеждането на избори „2 в 1“. Освен това разходите предвиждат допълнителни 103 милиона лева като принос за ЕС, тъй като той беше преизчислен заедно с Брекзит.
Временният финансов министър обясни, че на първо място здравните и социалните разходи са разходи на държавния бюджет, но има и приходи от НЗОК в размер на 105 милиона лева, което е в допълнение към тези 335 милиона лева . „Тези. има 440 реални “, каза Василев. Същото е и със социалните разходи, където има и доходи.
Установява се подновяване на пенсиите. Според временния финансов министър всички програми са съфинансирани, така че няма недофинансирани социални програми.
„Новото е, че въвеждаме обезщетения за пенсионерите, живеещи под прага на бедността“, каза Асен Василев. Той обясни, че след подновяване на пенсиите, ако има пенсии, които са под прага на бедността, на тези пенсионери ще бъде изплатена такава премия, така че нито един пенсионер да не се окаже под прага на бедността. Той отбеляза, че ефектът, който може да се види, е, че в момента 43 процента от пенсионерите са под прага на бедността, като се вземе тази актуализация, този процент ще бъде нула.
И за. Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев уточни, че това са хора над 65 години, получили право на пенсия, а не всички пенсионери.

Източник: София

Source