Описано подробно грозотата на кемпер на плажа.

Регионална инспекция по околна среда и водни ресурси – Бургас се свърза сама и провери заедно с персонала на Областната дирекция (РУ) на Созопол към ОД на МВР – Бургас сигналите за влизане на пожарен лагер към Морски плаж Алепо – Плажът на шофьора в рамките на природния паметник Пясъчни дюни в района на Алепо ” – защитена територия в съответствие със Закона за защитените територии.

При проверката е установено, че на територията на морския плаж и извън естествения обект има следи от влизане на МПС – пожарна кола, преустроена в кемпер. Колата потегли от завоя на шосето в посока на активен плаж, след което се насочи обратно към асфалтовия път, за да го напусне.

Опорни точки бяха заснети и съчетани с цифрова информация в РИОСВ-Бургас, включително модели за разпространение на естествени местообитания на дюните по Черноморието. Установено е, че следите преминават през картографирани дюни в защитената зона Ропотамо за защита на естествените местообитания, както и на дивата флора и фауна.

Не са идентифицирани повредени растителни видове, откакто колата премина през пясъчните дюни, при условие че защитената зона е защитена. Разположението на автомобила и пистите не влияе на природната атракция „Пясъчните дюни в района на Алепо“.

За констатираното влизане на територията на морския бряг, Созополският регионален университет е съставил акт за установяване на административно нарушение.

Source