Около 1500 първокурсници започват обучението си във Варненския медицински университет.

Варна. Новата учебна 2021/2022 година започна на 13 септември във Варненския медицински университет, съобщава пресцентърът. университет… Около 1500 души са първокурсници, 350 от които са чуждестранни студенти, започващи обучението си в областта на медицината и стоматологията. Конкуренцията между кандидатите за всички специалности традиционно е висока. Общият брой студенти в Медицинския университет във Варна е повече от 6100 души. Първокурсниците бяха посрещнати във факултетите на университета и медицинския колеж по предварителния график. Приемът на нови студенти съответства на настоящата епидемична ситуация в страната, тъй като са спазени всички мерки за безопасност.

Новата учебна година се откри и във филиалите на МУ-Варна в Сливен, Велико Търново и Шумен, където учат студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Занятията в МУ-Варна започват на 14 септември. Продължава приемането на документи за кандидати за магистърски програми на Факултета по обществено здраве и Фармацевтичния факултет.

Най-съвременните образователни съоръжения за предклинично и клинично обучение, високотехнологично интерактивно обучение и възможности за спорт, култура и забавления привличат хиляди кандидати от цял ​​свят в МУ-Варна всяка година. Медицинският университет във Варна е фокусиран върху съвременни и иновативни методи на преподаване. Голямо внимание се отделя на иновациите и въвеждането на информационни и комуникационни технологии в образователния процес. Ние непрекъснато търсим нови форми на обучение, които отговарят на най -добрите съвременни световни практики. Инвестициите в образователна инфраструктура и съоръжения за клинично обучение превръщат МУ-Варна в един от водещите медицински университети не само в България, но и в Европа и света.

© 2021 Всички права запазени. Възпроизвеждането на материали и публикации, изцяло или частично, без предварителното съгласие на Агенция „Фокус“ ​​е забранено!

Source