Околовръстният път на Пловдив остава приоритет, пътят Лилково-Ситово може да е готов до края на септември.

©

Във връзка с писмо, изпратено на 19.07.2021 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“, с което се разпорежда спиране на ремонтните дейности по отношение на съоръжения, експлоатирани от АПИ в Южно-Централния район, областната администрация – Пловдив незабавно предприе мерки за предотвратяване на закъснения или спиране на работа на тези сайтове.

Трябва да се отбележи, че ръководството на Областната администрация полага последователни усилия за преодоляване на закъснението и премахване на противоречия на ключови участъци от областния път на Пловдив, включително, но не само на магистрала Лилково-Ситово и Околовръстен път.

Като част от случая беше проведена спешна работна среща с директора на Областната администрация на магистралите – инж. Бакърджиева и ръководството на „Европейски пътища” АД, където завършването на строителството на участъка Ситово-Лилково и продължаването на работата по околовръстния път бяха определени като приоритетна задача.

Г-жа Бакърджиева пое ангажимент да създаде днес комисия, която да изготви доклад до АПИ за степента на завършеност на съоръженията, както и да обоснове необходимостта и възможността за завършване на строителството на пътя Ситово-Лилково до края на септември.

Също така се проведе работна среща между заместник-губернатора на региона и заместник-министъра на регионалното развитие и подобрения, на която получихме уверения в тази посока.

Междувременно стана ясно, че гореспоменатата заповед на председателя на УС на АПИ е произволно действие, което не съответства на общата политика на ръководството на Министерството на регионалното развитие и подобрение, в резултат на което Минчев и Денчева веднага бяха взети за член на Управителния съвет.

Source