Обявени са резултатите от приемните изпити: средният резултат по BEL е 4,14.

Дванадесетокласници са издържали държавните зрелостни изпити въпреки дългите периоди на дистанционно обучение през последните две години. Това се доказва от резултатите от зрелостните изпити на сесията през май 2021 г., съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Достъпът до тях вече е отворен.

Средният резултат от държавния изпит за свидетелство за зрялост по български език и литература е 52,44 точки, което съответства на рейтинг добър (4.14)

Тази стойност е напълно сравнима с данните за предходните две години. Разликата от 2020 г. е по-малко от една точка в полза на миналата година. Резултатът обаче тази година е с почти два пункта по-висок от този през 2019 г., когато обучението беше проведено изцяло.


Снимка: Министерство на извънредните ситуации

Резултатите от изпитите по други предмети също са сравними с предходните години.

Тазгодишните приемни изпити включваха същото количество учебни материали със същото ниво на трудност, както през 2019 г. и 2020 г.


Снимка: Министерство на извънредните ситуации

Традиционно най-високи резултати се печелят на приемни изпити по чужди езици, а най-ниски резултати по предмети, предпочитани от повечето зрелостници – биология и здравно образование, география и икономически и философски цикъл. В последния урок обаче средният резултат от изпитите във философския цикъл е най-високият от матурите – средно 55,3 точки. „

Йордан Йовков се проваля по изпит по БЕЛ, хвана трима писари

Налице е плавна тенденция към увеличаване на броя точки в географията и икономиката… Високи и стабилни резултати в областта на химията и опазването на околната среда, поради високата мотивация и малкия брой зрелостници, издържали изпита по този предмет.

Дългогодишните усилия на учителите по български език и литература и акцентът върху способността за формулиране на дипломна работа водят до резултати. Увеличава се процентът на завършилите средно образование с най-висок резултат задачата да формулирате собствената си дисертация по конкретна тема… Тази година те са 45,06% срещу 38,77% миналата година и 32,44% през 2019 година.

Обаче дванадесетокласници трудно е да се извлече информация от неизвестен текст… Всеки пети не се справи с тази задача.

Лоши оценки по български език и литература по-малко от предходните две години, но броят им все още е много голям – 3331. Отличните ученици обаче са по-малко от миналата година по този предмет – 5732, което е по-малко от 2020 г. (6283).

39 зрелостници са издържали перфектно и двата изпита

Средно училище с преподаване на испански език Мигел де Сервантес в София оглавява класацията на училищата с най-добри резултати на изпита по български език и литература. След тях е 91-вата немска езикова гимназия. Професорите Константин Гълъбов в София и първото езиково средно училище във Варна.


Снимка: Министерство на извънредните ситуации

Традиционно те са включени в първите пет по региони. София, Смолян, Варна, Пловдив и Габрово… Варна, Шумен, Кърджали, Търговище и Силистра показват положителна динамика.

Source