Общинският съвет в Перник се съгласи да предостави безлихвен заем

БОБСТ 15:14:31 10-06-2021
MH1513BO.008
Перник – сесия – заем

Общинският съвет в Перник се съгласи да предостави безлихвен заем

Перник, 10 юни / Елена Ангелова, БТА /
Общинският съвет на Перник делегира правото на кмета Станислав Владимиров да изготви искане за едногодишно удължаване на срока на безлихвения заем, предоставен на община Перник от централния бюджет. Решението беше взето на днешното заседание. Заемът е 4,2 милиона лева и трябва да бъде изплатен до края на тази година, но поради липса на финансов ресурс все още не се обслужва.
Според кмета Станислав Владимиров, поради финансова несигурност в резултат на кризата с COVID, предстоящите плащания по проекти в рамките на ОП „Региони в растеж“, както и изплащането на краткосрочен заем в размер на 3,5 милиона лева до края През годината община Перник няма да може да плаща безлихвен заем. Удължаването на крайния срок ще избегне увеличаване на бюджета за следващата година с допълнителни разходи и санкции в съответствие със Закона за публичните финанси.
/ MH /

Source