“Общинска полиция” на Пловдив с нов шеф!

Със заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Тодор Боюклийски е назначен за началник на сектор “Общинска полиция” при ОДМВР – Пловдив. Днес той беше представен на екипа от директора старши комисар Димитър Балев, а официални гости бяха кметът на Пловдив Здравко Димитров и заместник -кметът по обществен ред и сигурност Йордан Ставрев.

По време на презентацията беше изразено доверие, че главният инспектор. Боюклийски ще продължи да работи за подобряване на успешното сътрудничество, установено в продължение на много години работа с общинската администрация, и на традиционно добрите резултати, постигнати в бранша. Те декларираха готовността си за продължаващо партньорство и подкрепа при решаването на всички въпроси, включително разпределението на ресурси за по -спокойна и ефективна работа на полицейските служители.

Сред приоритетите е отпускането на средства за осигуряване на сградата на бившия ДКЦ VI, които ще бъдат прехвърлени за нуждите на Общинска полиция и отдел „Обществена безопасност“ и видеоцентъра за наблюдение на обществения ред, каза кметът на Пловдив Здравко Димитров.

Депутатът каза за готовността за съдействие и диалог по всяка тема в областта на сигурността и обществения ред. Кметът Йордан Ставрев. Той подчерта, че дейностите на сектора на общинската полиция и на целия регионален отдел на МВР са изключително важни за ефективното прилагане на общинската политика по отношение на безопасността и обществения ред в града.

В момента се провежда състезание за 10 служители, които ще бъдат част от екипа на общинската полиция.

Тодор Боюклийски е роден през 1975 г. в град Пловдив. През 2002 г. завършва Свищовската икономическа академия. Димитра А. Ценова, а през 2009 г. получава магистърска степен по право от Великотърновския университет.

Постъпва в МВР през 1995 г. като полицай в Специализираното звено за защита на обществения ред към Община Пловдив. От 1999 г. той заема различни ръководни и ръководни длъжности в сектор „Охранителна полиция“ на Четвърта районна полиция – Пловдив – полицейски служител, старши полицейски служител, полицейски инспектор и началник на сектор „Териториална полиция и охрана“.

За постигнатите високи резултати в процеса на професионално развитие Тодор Боюклийски е награден два пъти от директора на ОДМВР – Пловдив с „благодарност” и „писмена похвала”.

Source