Община Разград планира да вземе заем за реконструкция на три културни обекта

БОБСТ 20:43:31 10-06-2021
PP2042BO.022
Разград – кредит – община

Община Разград планира да вземе заем за ремонт
три културни обекта

Разград, 10 юни / Садет Карова, БТА /
Община Разград възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг в размер на над 193 000 лева. Средствата са необходими за финансиране на проект за енергийна ефективност и реконструкция на Регионалната библиотека, музикалното училище и Етнографския музей, заяви заместник-кметът Добрин Добрев по време на обществено обсъждане. Той обясни, че проектното предложение е в рамките на оперативната програма „Региони в растеж“ и общите му разходи надхвърлят 825 000 лева. Общината предвижда безвъзмездните средства по проекта да бъдат насочени към строително-монтажните работи, а финансовият инструмент ще бъде използван за покриване на разходите за останалите ремонтни дейности, доставка и оборудване, архитектурен и строителен надзор.
Заместник-кметът каза, че са подготвени инвестиционни проекти за три обекта на културата, които ще бъдат ремонтирани на етапа на „Работен проект“. Те преминаха през етапите на одобрение и им бяха издадени разрешителни за строеж с подробни количествени фактури и фактури за разходи. Общината се надява, че при спазване на всички необходими срокове, обновяването на културните институции ще започне през летните месеци на 2022 година.

/ PE /

Source