Община Видин наема млади хора за програма за развитие на доброволци

БОБСТ 09:02:31 07-19-2021
MH0901BO.001
Видин – младеж – програма

Община Видин набира млади хора
в рамките на програмата за развитие
доброволчество

Видин, 19 юли / Валери Недялков, БТА /
Двадесет младежи на възраст между 15 и 29 години ще бъдат назначени на работа в община Видин като част от програма за развитие на доброволчеството. Те ще работят един месец в четиричасов работен ден на позицията „почистващ парк и ландшафтен дизайн“ – казаха в общината. Младите хора могат да кандидатстват за работа от 21 до 23 юли в Центъра за административно обслужване на общината и ще бъдат класирани в реда, в който кандидатстват. Предпочитание ще имат онези, които са част от екипа от доброволци, създаден в община Видин.
Заетостта на 20 млади хора е част от изпълнението на Програмата за развитие на доброволчеството, която Община Видин стартира тази година. Целта му е да развие знанията и уменията на децата и младежите и включва два основни модула: създаване на доброволческа общност в подкрепа на инициативите на община Видин в областта на културата, спорта и подобряването на градската среда и осигуряване на младежка заетост. хора с постоянен адрес на територията на общината.
/ MH /

Source