Оборудването за драгиране задълбочи критичния участък от Дунавския фарватер

БОБСТ 14:02:01 20-07-2021
MM1401BO.036
Русе – река Дунав – драгиране

Драгирането задълбочи критичен участък от Дунавското корито

Русе, 20 юли / Мартин Пенев, БТА /
Оборудването за драгиране задълбочи фарватера / водния път / на река Дунав в района на остров Вардим, който е един от критичните райони. Това съобщават от Агенцията за изследване и поддържане на река Дунав / IAPPD / в Русе.
Около 57 000 кубически метра седиментни маси са възстановени от тази зона.
От началото на лятото се извърши задълбочаване в други два участъка от фарватера – близо до остров Бръшлен и близо до устието на река Янтра. Това помага за безопасна доставка.
Драгирането се извършва в съответствие с договора между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, IAPPD и компанията, като цената им е 6,7 милиона лева без ДДС.
IAPPD съобщава, че от следващата година агенцията ще разполага със собствено многофункционално оборудване за драгиране, което ще изпълнява собствените си задължения за поддържане на фарватера на българския участък на Дунава. Оборудването е закупено в рамките на европейски проект на стойност около 20 милиона лева.
Нивото на река Дунав в региона на Русе днес е 137 см в сравнение с конвенционалната марка „нула“. Прогнозата за следващите два дни е да се увеличи с 12 сантиметра.

/ ММ /

Source