Област Стара Загорск на второ място по доходи при нас – Регионални новини

Стара Загора

Снимка: Емил Енчев

Prez януари 2022 г. средната брутна месечна работна заплата беше равна на 1566 левапрез февруари го спусна до 1545 левапред него През март преди 1668 лева, показват предварителни изчисления за НСИ. Мартенскат се увеличава заплащането от 11,2% директно спрямо предходния месец, така че повече информирайте данните.

В София средната брутна работна заплата за месец март достигна 2340 лева. или от 13% ръст директно за месеца на 2021г След района на Старозагорск средната работна заплата е 1473 лв. Разликите в носовете между столицата и региона, продължителността е дори огромна. Спрете в регионите, в които наградите са над 1400 лева, в Софийска област, Пловдив, Варна, Враца и Габрово. На дъното остават Благоевград (1078 лв.) и Видин (1099 лв.).

Икономически дейности, при които е регистрирано увеличение на средната месечна работна заплата за текущата година, непосредствено преди началото на месеца, са: “Образование” – ръст от 16,6%, “Селски и планински и рибарство” – от 10,4 % и „Достоен мениджмънт“ – от 8,1 до сто, като доказателство за плащане е регистрирано в ведомост „Финансови и застрахователни дейности“ – от 6,9 % и „Административни и спомагателни дейности“ – от 6,6 %.

На годишна база средната месечна работна заплата преди януари-март (от началото на 2021 г.) Най-голямо и увеличение на икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” – от 34,4%, „Култура, спорт и развлечения “ – от 32,7%, и „Административни и спомагателни дейности” – със 17,3%, а в „Образование” и „Достойна администрация” всички пропуски от първите три месеца за 2021 г.

При пряко намаляване на периода за предходната година средната месечна работна заплата без първите три месеца за 2022 г. нараства от 1,8% в държавния сектор, а в частния сектор – от 11,6 на сто.

Source