Областният управител на област Ловеч възложи да провери проводимостта на речните канали и състоянието на защитните язовири.

БОБСТ 11:55:01 03-06-2021
GI1154BO.023
Ловеч – корита на реки – оглед

Областният управител на област Ловеч разпореди да се провери проводимостта на речните канали и състоянието на защитните язовири.

Ловеч, 3 юни / Даниела Балабанова, БТА /
Междуведомствена комисия, назначена със заповедта на губернатора на региона инж. Святослав Славчев, започна контролна проверка на проводимостта на каналите и състоянието на защитните язовири в Ловешка област, съобщиха от администрацията.
Указано е също така да се контролира наличието на незаконни водоприемници, подземни конструкции, незаконни сгради, огради и складирани материали в речните корита.
Председател на комисията е главният секретар на регионалната администрация инж. Ваня Събчева, членове – специалисти в областната администрация, в областната администрация „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч, в басейнова администрация „Дунавски регион“. – Плевен, областна горска администрация – Ловеч, РИОСВ – Плевен, както и представители на общини, на чиято територия се планира да се направи проучване на обектите.
Разпореждането на областния аким отговаря на изискванията на Закона за водите и Закона за защита от природни бедствия и необходимостта от проверка на проводимостта на канали на територията на област Ловеч.
Администрацията съобщава, че до края на месеца ще бъдат обявени резултатите от работата на комисията.

/ GI /

Source