Обичаите и традициите на различните етнически групи в Лудогорието ще бъдат представени на кръгла маса в Разград.

БОБСТ 09:51:01 03-06-2021
GI0950BO.006
Разград – кръгла маса – националности

Обичаите и традициите на различните етнически групи в Лудогорието ще бъдат представени на кръгла маса в Разград.

Разград, 3 юни / Садет Карова, БТА /
Обичаите, традициите и културата на различни етнически групи, живеещи в Лудогорието, ще бъдат представени утре на кръгла маса в Разград. Форумът е част от проекта „Ритуални моменти и игри в различни етнически групи на Лудогорие“, реализиран от отдел „Образование и култура“ на община Лозница, съобщи ръководителят му Айше Реджеб.
Кръглата маса ще се проведе в интерактивен музей в Регионалния музей в Разград, който е партньор на проекта. На срещата ще бъдат представени доклади за културното многообразие и културното наследство на Лудогори. Ще бъдат разпространени най-добрите практики от изпълнените проектни дейности. Участниците в срещата ще могат да разгледат временната изложба „Ритуално облекло и реквизит от традициите на различни етнически групи“.
Приоритет на проекта е прилагането на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за насърчаване на междукултурни ценности и разнообразие в образователната среда, насърчаване на толерантността сред подрастващите. Дейностите се извършват чрез различни извънкласни и образователни форми, в които ученици и родители учат и обогатяват знанията си за ритуални моменти, автентични обичаи и фолклорни игри на етнически групи в региона, обясни ръководителят на проекта. Тя добави, че заниманията се провеждат в различни музейни съоръжения, основните от които са в Етнографския музей в Разград.

/ GI /

Source