НСИ: Огромният злонамерен трафик затруднява електронното броене в първите дни, но няма изтичане на данни

Огромният изкуствено генериран злонамерен трафик е причината за трудностите в първите дни при попълването на електронния формуляр за преброяване. Това се доказва от доклада на Националния статистически институт, представен пред комисията по дигитализация, електронно управление и информационни технологии на Народното събрание.

Председателят на НСИ Сергей Цветарски беше изслушан на заседанието на комисията.

В доклада се казва, че поредица от DDos атаки са насочени към инфраструктурата на НСИ, като най -голямата от тях според доставчика е имала честотна лента от 276,94 Gbps, докато трафикът в NSI е 44 Gbps.

DAEU и CDCOC бяха уведомени своевременно за атаките.

Първоначално, след стартирането на Информационната система за преброяване 2021, имаше известно претоварване, а след това прекъсвания в работата на Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX) и невъзможността за проверка на данните от регистрационната форма на електронното преброяване до Регистър на българските документи за самоличност. Ситуацията беше отстранена чрез ограничаване на броя на едновременно регистрираните лица и увеличаване на ресурсите в Министерството на вътрешните работи.

От доклада се вижда, че предварителните тестове за функционалност и натоварване на системата, както и мониторинг на инфраструктурата са успешни. Бяха проведени и тестове за електронно проникване, внедрени бяха системи за мониторинг, система за управление на информацията за сигурността и управление на събития за сигурност. Архивиране на данни, сървъри и приложения.

„НСИ не е самотен остров и не изпълнява тази задача сам. Нашата система е част от информационната инфраструктура на страната. Тоест случаят е доказателство, че птицата не скача. Трябва да мислим по -мащабно и да гарантираме по -надеждни електронни услуги на всички българи ”, коментира шефът на НСИ.

Омбудсманът Диана Ковачева отбеляза, че много граждани се оплакват от трудностите. Факт е, че електронно преброяване може да се извърши само от IP адрес в България, на което председателят на НСИ отговори, че преброяването се извършва не за българи по целия свят, а за хора, постоянно пребиваващи у нас.

НСИ предлага да се удължи преброяването през 2021 г. с една седмица, стана ясно от изявленията в комисията. Това решение обаче трябва да бъде одобрено от Министерския съвет.

Source