Нов план за Covid: Бизнесът и училищата се затварят при 80% заетост на леглата за интензивно лечение.

Заетостта на леглата в интензивно отделение за тежки случаи на Covid-19 ще бъде основният показател за движенето на новата вълна на вариант Omicron. Държавните и местните власти ще засилят противоепидемичните мерки на 4 етапа, като на последния етап с 80 процента капацитет на интензивните легла ще бъдат закрити предприятия и училища. Тогава режимът на преминаване със зелен сертификат на редица сайтове ще спре.

Това предвижда новият план за борба с епидемията, който правителството представи в четвъртък.

Максималният брой легла за интензивно лечение, които могат да се намерят с настоящия капацитет на системата, е 1268, в момента заети от 584. Затварянето на предприятия и училища трябва да се превърне в средно 1000 легла за интензивно лечение, но това ще зависи от специфична ситуация в областите.

Мерките, както и досега, ще се въвеждат основно на регионално ниво. Държавата ще бъде разделена на 6 клъстера области, за да се позволи преместването на пациентите на свободни легла и да се намали рискът от затваряне на зони с по-малко интензивни легла.

Основните точки от плана и мерките за подкрепа на закрития бизнес бяха представени чрез видеоконференция от премиера Кирил Петков, а подробностите за системата на здравеопазването и образованието представиха министрите на индустрията Асена Себрезова и Николай Денков.

Четири стъпки и прогноза за 5 дни напред

„В момента все още нищо няма да бъде затворено, но от днес ще представим този нов модел на управление.обяви Петков.

Той обяви, че всеки ден ще бъде публикувана карта за заетост на леглото и ще представя прогноза за 5 дни напред.

В зависимост от степента на заетост на леглата ще се прилагат и Covid мерки:

Етап 1 при запълване на 50% реанимационни легла – без мерки.

Етап 2 при запълване на 60% от реанимационните легла ще се вземат мерки, но с работещи предприятия и училища.

Етап 3 когато 70% от леглата за интензивно лечение се запълнят, ще има меки мерки, при които децата от 1 до 4 клас продължават да ходят на училище.

Етап 4 когато 80% от леглата за интензивно лечение са запълнени – симетрично затваряне на предприятия, обслужващи хора без хранителни магазини, аптеки, банки, застрахователни компании. Приемането на пропуск със зелен сертификат е преустановено.

Петков отбеляза, че правителството отчита важността на предвидимостта както за хората с малки деца, така и за бизнеса, така че планът цели да осигури предвидимост за следващите 5 дни.

„Даваме приоритет на децата. Ние добре осъзнаваме, че образованието е пълно, когато е така.”посочи той.

Колко легла има и какъв е лимитът

Здравният министър Асена Сербезова каза, че в момента са отворени 7835 легла за лечение на Covid-19, от които 916 са интензивни. В момента има 4460 легла за неусложнени пациенти и 584 легла за интензивно лечение. В момента има 3375 свободни легла за неусложнени случаи и 332 легла за интензивно лечение.

Максимален брой интензивни легла, които могат да бъдат идентифицирани в наличните възможности на системата, са 1268 ги деца – 62, – каза Сербезова. В момента има 4 зони с по-голямо натоварване.

Сербезова обясни, че новият план отчита особеностите на Омикрон, както и необходимостта от координация между всички министерства. „Ще направим математическо моделиране на развитието на пандемията, за да не изпаднем в ситуация, в която затваряме всичко за 24 часа.– посочи тя.

Мерки в училище

Министърът на образованието Николай Денков представи подробно мерките в областта на образованието.

На етап 1 ще се засили контролът за спазване на училищните мерки за носене на маски и дезинфектанти. Дейностите по интереси и груповите дейности ще продължат, но часовете няма да се смесват. Прекратяват се организираните посещения на музеи и зелени училища. На олимпиади и състезания ще присъстват със зелен сертификат или изходно тестване и при спазване на дистанцията.

На етап 2 ще спре действията, представляващи интерес, с изключение на действията. По време на теста ще се провеждат групови занимания.

На етап 3 ще бъдат посещавани от ученици от 1 до 4 клас, а гимназистите ще работят на ротационен принцип всяка седмица. Няма да има повече паузи. При възможност без ротация и с тестване ще учи в специални училища за деца със сензорни увреждания и деца със специални образователни потребности.

На етап 4 ученици от 5 до 12 клас не ходят на училище, а за децата от 1 до 4 клас ще се решава въз основа на заболеваемостта в съответните области и колко легла разполагат за реанимация на деца.

Когато ситуацията налага преминаване към етапи 3 и 4 в областта, но има достатъчно свободни легла за деца, а заболеваемостта в общината е два пъти по-ниска от средната за областта, тогава, съгласувано с МЗ , могат да се прилагат повече мерки за училищата в тази община либерален противоепидемичен режим – съответно за втори или трети етап. В допълнение към броя на леглата за интензивно лечение в болниците, оценката на риска в образователната система ще вземе предвид и процента на отсъстващите поради заболяване ученици, дела на отсъстващите учители и непедагогическите специалисти, седмичната честота на заболявания сред деца и между тях. Възрастни на 30 и 40 години.

10 мерки за подкрепа на бизнеса

Петков представи и 10 мерки за подкрепа на бизнеса: „60 до 40“, „Патронна грижа +“, „Спаси ме“, Оперативна програма за храни или основни материални помощи, Фонд за възстановяване на средства, Програма „Възстановяване“, чрез ББР – Програма „Възстановяване“ , чрез ББР – Програма за подпомагане на туризма, 9% ДДС за фирми в туризма и ресторантьорството, допълнителни схеми за стимулиране в туристическия сектор. Петков въведе и нова, десета мярка, която е насочена към напълно затворени микро и малки предприятия. Той ще има субсидия от 20% от средния нетен доход от 2021 г. до 100 000 лв.

.Source