Нов обрат: БФС нарушава Закона за търговския регистър

Юристи предупреждават, че БФС нарушава сериозно Закона за търговския регистър.

Съгласно ал.2 на чл.6: всяко лице, което е длъжно да декларира запис на обстоятелствата и да представи актове в търговския регистър, трябва да направи това в 7-дневен срок от момента на възникване на обстоятелството, освен ако в закон не е предвидено друго.

Проверката “24 часа” показва, че до края на работния ден в петък няма постъпили заявления за регистрация на новото ръководство начело с Борислав Михайлов, а от конгреса са минали две седмици. Нарушението по този член на ТР е от чисто административен характер и БФС трябва да наложи наказание за забавяне в краен случай, което е необяснимо.

Ивайло Дражев пръв атакува решенията на Конгреса в съда, без да дочака публикуването на протокола. Едно от оплакванията му е свързано с това, че му е написано предложение за участие в изборите за изпълнение, но то е игнорирано.

Векта Пловдив също се оплаква от изключване от БФС.

Екипът на Димитър Бербатов чака подаване на документи в Търговския регистър, за да предприеме следващата стъпка.

Source