Нови мерки в столичните институции

От полунощ в София ще има нови противоепидемични мерки за заведения за обществено съхранение и за развлечение, както и за места за престой, съобщават от СРЗИ.

Мерките са указание в заповедта за директор на Столичната РЗИ, публикувана на сайта на институцията.

Ограничаването му до 50 на сто капацитет, работна площ, хвърляне на лица в обекта и заведения за съхранение и забавление, което е в резерв за зелен сертификат. Вход тук и работно време до 22.00 ч., включително в игралните зали и казината, както и в заведенията за съхранение и развлечения на мястото за престой.

Българската асоциация за заведения (БАЗ) и Дружеството за заведения в България (СЗБ) обявиха, че ще бъдат образувани поредица дела и административни процедури и дискриминационно отношение към бранша, комуникация от двете организации.

„Освен това Комисията за борба с дискриминацията за установяване на дискриминационен характер на всички мерки, налага от министъра на здравеопазването и дирекция на РЗИ, които целенасочено и необосновано ще налагат ограничения в един бранш – тоси на институцията. от витчката на адресата до незаконните заповеди на министъра на здравословното име и отговаряйте на директорите до РЗИ на места“, категорично са от бранша.

Source