„Нови българи“ през 2020 г. се удвои.

Миналата година 16 709 души са получили българско гражданство. Това се доказва от доклада за дейността на Комисията по българско гражданство.

Според доклада 8 060 души са получили българско гражданство през първите 6 месеца на 2021 г. – три пъти повече, отколкото през същия период на 2017 г. – 2618 души.

Междувременно броят на чужденците, получили българско гражданство през 2020 г., се е увеличил пет пъти в сравнение с общия брой нови българи през 2017 г.

За сравнение: през 2019 г. 8 887 души получават българско гражданство, което е два пъти по-малко от 2020 г., според доклада на комисията.

Ако възходящата тенденция продължи, то през цялата 2021 г. растежът може да бъде повече от 5 пъти в сравнение с 4 години по-рано.

Според адвокатска кантора Respect Consult, която се занимава с подобни случаи на чужди граждани, които искат да получат право на постоянно пребиваване в България или с българско гражданство, тенденцията показва, че има повишен интерес от страна на хората извън ЕС към получаване на българско гражданство. паспорт.

Повечето искания идват от преместване на бизнес, покупка на недвижими имоти за инвестиционни цели, пребиваване и гражданство, – обобщава адвокатът Николай Василиев от офиса.

От пролетта на тази година вече не е възможно да се получи разрешение за постоянно пребиваване при закупуване на държавни ценни книжа.

В момента има следните възможности за постоянно пребиваване: инвестиция от 2 000 000 лева чрез закупуване на акции или облигации на български компании, които се търгуват на Българската фондова борса; инвестиции в размер на 1 000 000 лв. за придобиване на права по концесионни договори на територията на Република България; или за закупуване на акции в колективни инвестиционни схеми или алтернативни инвестиционни фондове с произход от България; инвестиции в приоритетни инвестиционни проекти, обясниха от адвокатската кантора.

Source