Новият шеф на пътната агенция откри нарушения при ремонта на „Тракия“ и „Марица“ – България.© Агенция

Новият председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инженер Апостол Минчев откри нарушения при текущия ремонт на магистрала „Тракия“ и „Марица“.

Вчера при проверка на ремонта „Тракия“ между Чирпан и Стара Загора той откри използването на некачествени и неодобрени от Института за пътища и мостове строителни материали, неспазване на технически инструкции от страна на предприемача, липса на компетентни технически специалисти. ръководител асфалтополагане, липса на необходимия технически надзор, дизайн и авторски контрол.

Реконструкцията на тази част на Тракия стана известна с високата си цена, която значително надвишава разходите за нейното изграждане през 2007 година.

Същия ден при проверка на ремонтните дейности на участъка от магистрала „Марица“ в района на Свиленград е разкрито неточно, некачествено и технически неуспешно проектно решение за насипно-мостови прелези, повреда на конструктивни елементи и др. Освен това дизайнерът на уебсайта беше неуважителен.

В съобщението се посочва, че RIA, като клиент на строително-монтажните работи, ще поиска независим технически преглед и ще бъде отговорен пред проектанта, включително финансово и авторски права. Съобщава се също, че проверките продължават.

В първото си интервю, ден след встъпването си в длъжност на 27 май, Минчев обяви преглед на договорите за строителство и ремонт на пътища. Той добави, че е много добре, че сега се строят и ремонтират пътища и магистрали, но трябва да се обърне внимание на качеството.

Преди седмица ръководството на АПИ беше напълно сменено във връзка с „плащането на авансови плащания за строително-монтажни работи по обекти, които нямат проектна готовност и разрешение за строеж към 26.05.2021 г.“. Впоследствие бе съобщено, че става въпрос за около 221 милиона лева, предвидени предварително по договори с държавната компания „Автомагистрали” АД, от които 188 милиона лева впоследствие са прехвърлени на 25 подизпълнители. Те никога не са изпълнявали задълженията си по тези договори. Авансово преведените пари са предназначени за работа по 84 обекта, а след година и половина планираната работа е завършена само по един от тях на стойност 6 милиона лева – за укрепване на свлачището край Рилския манастир.

Source