Новият шеф на АПИ разкри редица нарушения при ремонта на две магистрали – Общество – България – NOVA News

Инж. Минчев провери ремонта на трасето Тракия и Марица

Инж. Апостол Минчев, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, инспектира строително-монтажните работи на стратегически участъци от пътя.

Започнахме да караме по магистрала Тракия край Чирпан.

На 3 юни при проверка на ремонтните дейности на участъка на магистрала „Тракия“ между Чирпан и Стара Загора беше установено: използването на некачествени и неодобрени строителни материали от Института за пътища и мостове; неспазването от страна на разработчика на технически инструкции; липса на компетентен технически ръководител за асфалтови настилки; липса на компетентен технически надзор; липса на правилен дизайн и контрол върху авторските права. За това са отговорни строителят, строителният мениджър и дизайнерът.

РЕМОНТНО НЕЗАДОВОЛЕНИЕ: протест блокиран в Марица (ВИДЕО + СНИМКИ)

При проучване на ремонтни дейности на участък от магистрала „Марица“ в района на Свиленград беше разкрито неточно, некачествено и технически неуспешно проектно решение за насипно-мостовите прелези, не бяха установени повреди по конструктивни елементи и склонове на моста, какво строителните работи бяха в ход. Дизайнерът на уебсайта беше неуважителен.

АПИ, като възложител на строително-монтажните работи, ще изисква независим технически преглед и дизайнерът ще носи отговорност, включително финансово и авторски права.

Продължават проверките на стратегическите пътни съоръжения на председателя на борда на инженера на АПИ Апостол Минчев.

Source