Николай Василев и отводняване на програма OPAC

Николай Василиев, предложен от Слави Трифонов за министър-председател на НДСВ, се вписва в профила, който шоуменът описа на студентите в Пловдив преди изборите. Тогава Трифонов каза, че бъдещият премиер трябва „Знаете езици, завършете престижен университет“, имайте опит и бъдете професионални в нещо “.

Николай Василиев знае езици – английски, унгарски, руски и други. Притежава дипломи от редица чуждестранни университети – по икономика от Икономическия университет в Будапеща, по бизнес администрация, финанси и икономика от Държавния университет в Ню Йорк и магистър по международна икономика и финанси от университета Брандейс (Waltham, САЩ). ) и Keio University (Токио, Япония). От 1999 г. Николай Василиев притежава и престижна степен CFA (дипломиран финансов анализатор). От 1996 до 2001 г. работи като инвестиционен банкер.

С всички тези качества той се вписва перфектно в „Юпитерите“ на кабинета Сакскобургготски, който дойде на власт през 2001 г. с обещанието да оправи България за 800 дни.

Николай Василев беше вицепремиер и министър в две последователни правителства – правителството на Сакскобургготски, което управляваше в коалиция с ДПС, а след това в Кабинета на тройната коалиция (БСП-НДСВ-ДПС).

През 2010 г., около година след като Василев напусна властта, Министерството на финансите, водено от ГЕРБ, обяви, че оперативната програма на Василев “Административен капацитет” е прекомерно изчерпана, а компаниите, близки до министъра на публичната администрация, са включени в неизправната програма. …

От 183 завършени проекта за обучение, преквалификация, разработване на уебсайтове и др., Финансирани с европейски пари, 35 бяха грубо нарушени. Това е установено в резултат на одит на изпълнението на оперативната програма „Административен капацитет“ (OPAC), извършен от звеното за одит на европейските фондове към Министерството на финансите, стана ясно от изявлението на тогавашния заместник-министър на финансите. Ани Михайлова.

В правителството на Станишев ръководството на ОПАК беше поверено на министъра на администрацията и административната реформа Николай Василиев.

Според тогавашните изявления на заместник-министър Михайлова са включени 35 компрометирани проекта открит конфликт на интереси, нарушения на Закона за обществените поръчки и злоупотреби от страна на кметове и неправителствени организации… 14 проекта са представени в прокуратурата, а Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е предприела още 10 проекта за разследване.

Още 11 проекта са прехвърлени на Държавната служба за финансов надзор, която може да наложи финансови санкции и да предупреди прокуратурата.

Проверката показа това бенефициентите са подготвили тръжни документи за спечелване на проект от конкретна компания или фалшиви документи… На практика на участника беше възложена поръчка с най-ниска цена, но впоследствие беше възложена поръчка на много по-висока цена.

Идентифицирани случаи, в които те сключили договори за суми, надхвърлящи пазарните цени… Например, за разработване на уебсайт със същите параметри, един бенефициент е кандидатствал за отпускане на 3000 лева, а друг – 50 000 лева.

Разкриването на сериозни нарушения на ОПАК от Министерството на финансите беше обявено публично след обширна публикация във в. “Капитал” за конфликта на интереси на бившия административен министър Николай Василев. По това време той вече беше се присъедини към ръководството на финансовата група “Експат”, чиито компании бяха бенефициенти на проекти по ОПАК по времето, когато той оглавяваше министерството.… Според вестника някои от фирмите са свързани с майката и съпругата на Василев.

С Василев и неговите роднини са свързани рекламна агенция Oxygen, Active Group и Ciela Soft and Publishing, която получи проекти на OPAC на стойност почти 3 милиона лева.

По време на оповестяването Николай Василев е изпълнителен директор на Expat Group, в която участва и специалната инвестиционна компания Espat Beta REIT. Одит на “Капитал” показва, че компанията е създадена през зимата на 2008 г., когато Василев е бил министър, а нейните основатели са съветник на тогавашния министър-председател Сергей Станишев (а след това и съпругата му) Моника Йосифова и собственик на компанията. PR-агенция “Активна група”; Майката и съпругата на Василев; Генерален секретар на OGAAR Биляна Дакова; адвокат Иван Тодоров (Сиела Норма АД).

По това време Expat имаше поне петима бивши служители на MSAAR.… Две от тях – бившата заместник-министър Мария Дивизиева и експертът Милена Велинова – участваха пряко в одобрението на бенефициентите по ОПАК.

Изработено с Visme Infographic Maker

Преди създаването на Expat Beta, няколко от компаниите основатели спечелиха държавни поръчки за тази програма, управлявана от MSAAR.

Например акционерът на Expat Beta – Active Group притежава 20% от Консорциума за диалог с администрацията, която печели договор за „информиране на широката общественост“ за програмата OPAC с оферта от 1,2 милиона лева. Консорциумът се управлява от собственика на “Актив Груп” Моника Йосифова. Тогава Комитетът за наблюдение на OPAC беше председателстван от заместник-министър Мария Дивизиева, по-късно управляващ директор на Expat Group.

През лятото на 2008 г. “Кислород” ЕООД спечели държавната поръчка MSAAR с темата „Мониторинг на изпълнението на специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз“… Средствата идват от OPAC, а компанията предлага цена от 208 хиляди лева за пет хиляди проверки. По време на сключването на договора Oxygen беше съсобственик със съпругата и майката на министъра, както и с главния секретар на министерството Биляна Дякова.

„Сиела Софт енд Пъблишинг” АД е изпълнител на договор за обучение на магистрати и съдебни служители, сключен от ВСС (финансиран от средства на ОПАК) за приблизително 500 000 лева. Издателството е подписало договор за подизпълнение с министерството, което се ръководи от Николай Василиев. относно обучението на длъжностни лица за работа с приетия по това време Закон “За електронното управление”. В консорциум с други компании Ciela Soft and Publishing е изпълнител на поръчки на стойност над 1,5 милиона лева, всички средства идват от OPAC.

Последиците от връзката между компаниите на инвестиционни дружества, физически лица и ръководството на MSAAR и, като разширение, управлението на OPAC са красноречиви и пораждат сериозни подозрения за конфликт на интереси.

Съвсем друга тема е това Основният проект за REIT Expat Beta по това време е закупуването на 140 000 квадратни метра урегулирана земя в курорта Камчия на брега на Черно море.… Това стана обект на отделен скандал.

Дори след обявяването на разкритията пред медиите и Министерството на финансите през 2010 г. Николай Василиев изрази силно възмущение от факта, че е смятан за отговорен за източването на оперативна програма „Административен потенциал“.

В отговор бившият министър Николай Василев поздрави екипа на Министерството на финансите „за предоставяне на информация за нарушения от страна на бенефициентите по време на изпълнението на проекти по програмата“. Нарушенията обаче бяха на ниво „отделни бенефициенти (общини, неправителствени организации и др.)“. Тогава Николай Василев се въздържа да коментира представените факти за това как близките му компании са получавали финансиране по ОПАК, докато е бил министър.

Source