Ние считаме роднини с имейл, различен от нашия


Както отбелязва НСИ, някои граждани също трудно намират домашния си адрес на интерактивна карта.

Удължете крайния срок за онлайн преброяване

Регистрационната карта се попълва всеки ден от 100 хиляди души, каза шефът на НСИ Сергей Цветарски.

Питаме по телефона. (02) 9078 430 в случай на проблеми

НСИ предложи на Централната комисия за преброяване и правителството да удължат онлайн преброяването поради проблеми с регистрацията и функционирането на системата в първите дни на преброяването през 2021 г. Това заяви ръководителят на Националния статистически институт Сергей Цветарски. През последните три дни, въпреки трудностите, имаше около 100 хиляди души на ден. Темпото обаче не е високо, каза Цветарски, цитиран от БТА.

Към 12 часа в неделя 459 118 души, живеещи в близо 200 000 домакинства, са преброени по електронен път.
През първите четири работни дни 18 260 души се обадиха в центъра за преброяване (02) 9078 430 и най -честите въпроси бяха съобщения, че регистрацията за определена поща не работи.

Инструкциите за електронно преброяване ясно посочват, че само едно жилище и неговите жители се броят в една регистрация. Регистрантът трябва да е едно от лицата, посочени в електронната карта. Ако гражданин желае да преброи по електронен път друго лице, например негов пълнолетен роднина, е необходимо да се регистрира повторно с различен имейл адрес-електронна поща и лични данни-ПИН-код, български документ за самоличност на лицето, за което преписната карта ще бъде попълнена. …
Друг проблем, който води до обаждания до кол центъра, е интерактивна карта, на която хората трябва да отбележат точния адрес, на който живеят.

Участието в преброяването е задължително по закон, а тези, които не участват, са изправени пред глоба от 160 лева. След приключване на електронната регистрация гишетата ще заработят, като към момента процесът трябва да приключи на 3 октомври.

Source