НЗОК прехвърли държавната болница на прокуратурата. Министърът освободи целия съвет на директорите. | Новини от България и света

Държавната здравноосигурителна каса прехвърли болницата „Лозенец“ (държавна) на прокуратурата. Причина: те декларираха, но не извършиха лечението, за което бяха платени държавните пари. Фондацията намери и подписи от пациенти, заподозрени в фалшифициране. Болницата върна 135 856,60 лв., Като обясни, че заявеното, но не проведено лечение е резултат от техническа грешка.

В отговор на тези констатации временният здравен министър Стойчо Кацаров обяви на брифинг днес, че е решил да разпусне целия съвет на директорите.

Той е изпълнителен директор на болницата Любомир Спасов, два семестъра декан на Медицинския факултет на Софийския университет. Болница Лозенец е и университетската база за студенти по медицина в Алма Матер. Със заповед на министъра на здравеопазването през 2014 г. Спасов е назначен за национален консултант по трансплантация. През 2005 г. е обявен за доктор на годината и почетен гражданин на София. През 2006 г. той награди професор Спасов с орден „Звездата на италианската солидарност“. През 2007 г. получава наградата „Достоен българин“.

Любомир Спасов

НЗОК обяви резултатите от одита снощи.

Одитът е извършен със заповед на управителя на НЗОК от януари 2021 г. Проверени са договорите за предоставяне на стационарна помощ за медицински мерки за 2020-202 г. и сигналът за „фиктивни хоспитализирани пациенти“ за 2020 г. В отговор на 8 януари от Лозенец, „Върнете се в Софийската здравноосигурителна каса за ноември 2020 г. в размер на 238 667 лева и обяснете, че това са пари, които поради„ техническото бездействие “на техния служител са посочени неправилно и съответно е платено от държавния фонд … Това са 65 истории на случая (IH).

ФЗОК изследва общо 336 истории на заболяванията, съответно: октомври – 61, ноември – 75 и декември – 220 според клинична пътека № 20.1 („Интервенционално лечение и свързана диагностична катетеризация на сърдечно-съдови заболявания при лица над 18-годишна възраст“) . Не са установени нарушения. Необосновано получени суми за 38 истории на случаи.

Респондентите са застрахованите, подписали въпросника, в която декларират, че не са хоспитализирани по КП No 20.1 в Московския художествен театър „Лозенец“ на ЕАО през 2020 година. Във връзка с представените 5 проучвания на застраховани, декларирани и платени IP попадат в хипотезата на регистрирана, но неизвършена дейност

НЗОК взе решение да прекрати частично индивидуалния договор за клинична пътека No 20.1.

В медицинските досиета на медицинските досиета на респонденти, които декларират, че не са хоспитализирани съгласно КП No 20.1 в МХАТ „Лозенец“ през 2020 г., има документи, подписани от пациента.

„Установяването на коректността на съдържанието на подадените документи и автентичността на подписите, дадени„ за пациента “, надхвърля законоустановените контролни правомощия на НЗОК. Писмени въпросници и документация на проверката бяха изпратени до прокуратурата на адреса: за изясняване на случая. „

На днешния брифинг министър Кацаров директно ги нарече „фалшиви“.

Лозенец представи писмено възражение срещу протокола относно необосновано получените суми и писмено становище по заключенията на протокола относно извършената проверка. Възражението и предложението на Фондацията за частичен прекратяване на договора с лечебното заведение бяха изпратени до Арбитражната комисия за медицински дейности към Здравната каса за разглеждане и разрешаване на спора. Той приема за мотивирано становището на лечебното заведение в частта му относно декларираната неизпълнена дейност След това управителят на НЗОК издаде заповед за налагане на глоба в общ размер на 9500 лева, относно констатираните нарушения, отнесена е до Здравната каса и не е обжалвана. Относно предложението за частичен прекратяване на договора с решение на Арбитражната комисия, за частичен прекратяване на индивидуалния договор на МХАТ „ЛОЗЕНЕЦ” ЕАД по клиничната пътека № 20.1.

След писмено възражение срещу протокола за неоснователно получени суми, което е отхвърлено от управителя на НЗОК, е отправена писмена покана в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс за получаване на необосновано получените суми в размер на 135 856,60 лева . На 13 април 2021 г. в централния офис на НЗОК е постъпила жалба относно писмена покана за получаване на необосновано получени суми No RD-25PP-25 / 03.01.2021 г. от Московския художествен театър „Лозенец” ЕАД.

Административното дело е образувано под No 4093/2021 по описа на колегиум No 68 на административния град на града и е възложено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.10.2021г.

НЗОК обаче получи нови сигнали и в болница Лозенец последва нова проверка. Образувано е със заповед на управителя на НЗОК от 9 април отново за провеждане на медицински събития за 2020-2022. В отговор директорът на болницата информира инспекционния екип, че необходимата документация се представя в прокуратурата на Република България без документ / писмо, акт за приемане / прехвърляне / потвърждение за тяхното прехвърляне

Поради липсата на доказателства НЗОК изпрати писмо до Софийска окръжна прокуратура с искане да уведоми Фонда дали горепосочената медицинска документация (медицинска история и др.) Е изискана и предоставена от ЕАД на болница Лозенец в гр. оригинала. Оказва се, че СРС работят по предварителна проверка, за която е изтеглена документацията, и те потвърждават това пред Фондацията.

„Понастоящем в хода на повторната проверка са установени нарушения и са получени суми без правно основание, което ще бъде отразено в протокола на проверката и протокола на неоснователно получените суми след нейното приключване.

Министерството на здравеопазването беше уведомено за резултатите от проверките, материалите за проверката бяха предоставени изцяло “, заключи ФЗОК.

Source