Неправителствена организация намира неизползваема маркировка на наскоро обновения участък от магистрала „Тракия“

Неправителствената организация Европейски център за транспортна политика (ECTS) заяви, че има сериозни коментари относно изграждането на наскоро обновения участък от магистрала Тракия между Стара Загора и Чирпан. Сайтът е пуснат в експлоатация на 16 юли.

Специалистите на организацията незабавно направили проверка на място и установили, че пътната маркировка не отговаря на минималните изисквания за отражателна способност. Проучване на OTDR показа, че съотношението за нощно виждане RL е само 262 mc – със стандарт от поне 300 минути.

„По време на визуалната инспекция експертите бяха с впечатлението, че на някои места износоустойчивото покритие е с дебелина около 1 cm с минимално изискване от 4 до 6 cm“, заяви ECTP.

Освен това разделителните линии между платната за движение бяха запълнени с шумна маркировка, въпреки че съгласно Указ № 2 за пътната маркировка само крайните линии могат да бъдат шумни.

Организацията отбелязва, че през последните месеци многократно са настоявали за подмяна на маркировката на 160-километровия участък от магистралата до Чирпан, тъй като тя не отговаря на изискванията, но няма реакция.

„Неподходящи маркировки на този участък и на участъка Чирпан-Стара Загора, стартиран в петък, бяха нанесени от същата машина, тъй като конкретни образувания на самата маркировка са много ясно видими“, казаха от организацията.

ЕСПЧ настоява маркировката в двата раздела да бъде заменена с такава, която отговаря на изискванията “, написаха от неправителствената организация.

Агенцията за пътна инфраструктура все още не е коментирала забележките.

Source