На общо събрание на Софийския университет професор Анастас Герджиков предложи оставка, но не приеПроф. Анастас Герджиков

На днешното заседание ректорът на Софийския университет професор Анастас Герджиков запозна членовете на Общото събрание с мотивите си да се кандидатира за президент на Република България. Той изрази готовност незабавно да подаде оставка, ако Общото събрание прецени, че кандидатурата му се отразява негативно на Софийския университет. Членовете на ОС подкрепиха ректора и изразиха общо мнение, че той трябва да продължи мандата си. Това съобщи Алма матер.

Общото събрание на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе в съответствие с противоепидемичните мерки в онлайн формат, в което участваха 336 регистрирани участници в заседанието на висшия колегиален орган на университета.

Дневен ред на срещата:

Софийски университет

Софийски университет

Промени в състава на комисиите на Общото събрание;
Годишен доклад на ректора за състоянието на университета;
Годишен отчет за дейността на Контролния съвет;
годишен доклад на университетския обществен адвокат;
Попълване на състава на Академичния съвет.
След гласуването въпросът за изменения и допълнения на Устройствения правилник на Софийския университет в предварителния дневен ред беше отложен за следващото заседание на Общото събрание.

Общото събрание одобри годишните отчети на ректора, надзорния съвет и обществения застъпник на университета. В следващите дни членове на Общото събрание ще проведат тайни избори за попълване на Академичния съвет на Софийския университет от студентската квота.

Source