Националният план за възстановяване и устойчиво развитие на България предвижда почти 1,8 милиарда лева за образование и наука – Новини

София, 21 юли / БТА /
Националният план за възстановяване и устойчиво развитие на България отпуска почти 1,8 милиарда лева за образование и наука. Основните приоритети в сектора са създаване на STEM среда във всички училища в страната, модернизация и изграждане на нови образователни институции, включително детски градини в общини с недостиг на места, както и центрове за личностно развитие на учениците и младост. … Предвижда се също така да се финансират научните и иновационни дейности на Българската академия на науките, изследователските университети и др., Съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.
Над 1,3 милиарда лева са отпуснати за образователни проекти. Те ще бъдат изцяло предоставени от ЕС. Очаква се европейското финансиране на науката да привлече допълнително частно финансиране.
Всички образователни и изследователски дейности, финансирани по плана, са планирани за средата на 2026 г.
За създаването на национална STEM система са предвидени малко повече от 576 милиона лева. От тях 20,8 милиона лева са предназначени за изграждането и оборудването на Националния STEM център като централно звено за обучение на учители. Предвижда се изграждането на 10 научни лаборатории STEM и 10 стаи за обучение по STEM. Целта е учителите да придобият практически умения за разработване и прилагане на иновативни уроци, да въведат нови интегрирани предмети / кръгова икономика, изкуствен интелект и неговите приложения, роботика и др. / И да въведат нови методи на преподаване.
Още 17,7 милиона лева бяха отпуснати за три регионални STEM центъра в съществуващите бази на национални детски комплекси в село Ястребино и в село Ковачевци, както и в олимпийския център „Св. Иван Рилски “в Хисаря. Основната част от финансирането по STEM се насочва към училища, които все още не са финансирани чрез националната програма STEM на Министерството на образованието и науката. Новите 1980 училища в страната ще могат да изграждат STEM класни стаи. Сумите ще бъдат предоставени в зависимост от броя на учениците и варират от 50 000 лева за най-малките училища с брой деца до 50 до 600 000 лева за най-големите училища с над 1000 деца. На още 263 училища в страната, които вече са финансирани по националната програма на Министерството на образованието и науката, се предоставят малко над 36 милиона лева за разширяване на STEM средата.
Планът предвижда над 93,6 милиона лева за изграждането на високотехнологични класни стаи. Сумата, за която ще могат да кандидатстват училищата, отново ще зависи от броя на децата и ще варира от 10 000 лева за най-малките училища до 80 000 лева за най-големите. Тук се планира да се финансират 2243 училища.
Най-голямата позиция в образователния план предвижда модернизация на образователните институции за създаване на качествена среда за учене и иновации – почти 680 милиона лева, от които 380,4 милиона лева са предназначени за ремонт, обновяване и оборудване на 73 детски градини и 94 училища. Двадесет и четири професионални училища ще се превърнат в интердисциплинарни центрове за обучение за обучение в приоритетни сектори на икономиката с фокус върху дигитализацията и зелените технологии. Акцентът ще бъде върху обвързването с интелектуална специализация и модернизация на традиционните индустрии / транспорт, земеделие, производство и др. / За дигитална и зелена трансформация. Той също така ще подпомага нововъзникващите индустрии като чиста енергия, роботика, производство на електрически превозни средства и други.
За изграждането на 10 нови детски градини и 10 училища в общини с недостиг на места са предвидени 76,5 милиона лева, предвижда се откриване на около 2000 нови места в детските градини и още толкова в училищата.
Друг приоритет е програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. Средствата тук възлизат на 411 милиона лева, от които около 240 милиона лева ще отидат за изследователски университети. В рамките на няколко дни Министерският съвет ще одобри първия списък на изследователските университети. Предвижда се те да получат субсидия за научни и иновационни дейности в размер до 40 процента от сумата за обучение. Останалите университети също ще получат средства за тези цели от републиканския бюджет.
Над 52 милиона лева се отпускат за увеличаване на иновативния потенциал на Българската академия на науките в областта на зелените и цифровите технологии. Ще бъдат разработени Единният иновационен център и Учебният център на Българската академия на науките. Укрепеният Унифициран иновационен център ще действа като координиращ орган в отношенията между институциите на БАН и бизнеса. Според Министерството на образованието и науката научните организации и изследователските университети ще получат средства за научни изследвания и иновации след прилагането на определени показатели за резултати.

Източник: София

Source