Натрупаната загуба на Топлофикация София към 31 декември 2020 г. е 738 946 000 лева.

BOBST 14:29:31 07-19-2021
MH1428BO.033
Централно отопление София – финансов отчет

Натрупаната загуба на Топлофикация София към 31 декември 2020 г. е 738 946 000 лева.

София, 19 юли / Антоан Николов, БТА /
През 2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД понесе загуба от 67 158 000 лева. През 2019 г. загубата е по-висока – 82 525 000 лева, според годишния финансов отчет на компанията. Натрупаната загуба на компанията към 31 декември 2020 г. е 738 946 000 лева.
Финансовите отчети показват, че тези обстоятелства показват наличието на значителна несигурност, която може да породи сериозни съмнения относно способността на компанията да продължи да работи като действащо предприятие без подкрепата на собственика и други източници на финансиране.
„Топлофикация София“ ЕАД отчита отрицателен паричен поток за 2020 г. от оперативна дейност в размер на 15 011 000 лева. Към 31 декември 2020 г. собственият капитал на дружеството е 203 226 000 лв. И надвишава записания капитал с 95 577 000 лв.
Ръководството вярва, че въз основа на прогнозите за бъдещото развитие на компанията ще може да продължи своята дейност без съществени промени. То ще може да продължи дейността си и да уреди задълженията си без продажба на активи и без съществени промени в дейността си.
Приходите от продажбата на електроенергия през 2020 г. възлизат на 118 749 000 лева. Според финансовите отчети на „Топлофикация София“ приходите от продажбата на топлинна енергия възлизат на 283 103 000 лева.
Разходите за квоти за емисии през 2020 г. възлизат на 79 158 000 лева, докато през 2019 г. те възлизат на 57 060 000 лева.
През 2020 г. е извършено прехвърлянето на задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“, следва от доклада. В хода на концесията газовата компания прехвърли задължения към „Топлофикация София“ в размер на 109 946 000 лева на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.
/ MH /

Source