НАП-Бургас проверява около 200 компании с нелогично високи парични салда

БОБСТ 12:12:31 03-06-2021
GI1211BO.029
Бургас – НАП – проверки

НАП-Бургас проверява около 200 компании с нелогично високи парични салда

Бургас, 3 юни / Галя Тенева, БТА /
Териториалният офис на Националната агенция за приходите в Бургас започна одити на почти 200 фирми поради нелогично високи парични салда. В своите годишни финансови отчети за 2019 г. те посочват, че имат над 100 000 лева в брой. Някои от проверените компании са декларирали средства в размер на 5 милиона лева. Проверките са част от националната кампания на Националната агенция за приходите, в която данъчните власти се фокусират върху близо 14 000 компании с общо салдо в брой от стотици милиони лева. Това съобщи Христо Узунов, официален представител на НАП Бургас. Той отбеляза, че данъчните инспектори вече извършват проверки на място в 2116 фирми, тъй като наличните средства в касите се броят, описват и сравняват с посочените във финансовите отчети.
Заедно с кампанията за проверка на място, 11 588 ВК ще получат имейли или обаждания от клиринговата къща на НАП. По този начин данъчната агенция насърчава компаниите да проверяват доброволно своите счетоводни инвентаризации и да правят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че не всички суми действително са налични в касата им, съобщиха от данъчната агенция в Бургас.
Някои от одитираните компании вече са представили своите годишни финансови отчети за 2020 г., въпреки че крайният срок за това изтича в края на юни. Посочените в тях парични салда все още са нелогично високи, категорично твърди НАП.

/ GI /

Source