Направени са изменения в Наредбата за управление и разпореждане със SOS общински спортни съоръжения

BOBST 15:00:31 22-07-2021
MH1459BO.009
SOS – спортни съоръжения – управление

Направени са изменения в Наредбата за управление и разпореждане със SOS общински спортни съоръжения

София, 22 юли / София Господинова, БТА /
Изменения в Наредбата за управлението и администрацията на общинските спортни съоръжения и за финансовата подкрепа на спортни събития на територията на Столична община, които ще допринесат за изграждането на спортни съоръжения в столицата, бяха приети днес от Столичния общински съвет / SOC. /.
Ще му бъде предоставена възможността – територии, които не могат да бъдат облагородени и привлекателни за софиянци и гости на града, ще имат повече шансове за публично-частни партньорства в тази област и не на последно място Резолюцията ще бъде синхронизирана със Закона за спорта. Измененията позволяват да се установи правото на ползване и правото на безплатно строителство за период до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация и обединен спортен клуб.
Това ще стане възможно, след като процедурата бъде открита с решение на SOC, кандидатът ще подаде заявление до кмета, в което представя своята инвестиционна програма, в рамките на два месеца тя ще бъде публикувана и изнесена за обществено обсъждане. В случай на повече от едно предложение, комисията за подбор на изпълнители разглежда проектите и SOC взема окончателното решение.
На днешното заседание бяха разгледани и предложения за конкретни обекти, които в момента са неизползваеми, изоставени и унищожени. Първият от тях е спортна площадка в село Мировяно с площ 29 189 квадратни метра, стадион и спортен комплекс. Следващата спортна площадка се намира в квартал Люлински с площ 7128 кв. М., заедно с вградена помощна сграда с площ 268 кв. М. Общински съветници от ГЕРБ-СДС и областния аким предлагат да започне процедурата за установяване на спешно и безвъзмездно право на използване на спортно съоръжение с цел стимулиране на спортната активност в региона.
Общински съветници от ГЕРБ-СДС, заедно с кмета на район Люлински предлагат да започне процедурата за получаване на временно право за изграждане на друга празна спортна площадка в района. Намира се в Люлин-6 и е с площ от 14 695 кв. М. Изискванията към участниците отново отговарят на всички правила и закони, като в този случай правото се компенсира и първоначалната цена на процедурата е определена на 269 531,00 (двеста шестдесет и девет хиляди петстотин тридесет и един) без ДДС. Участниците трябва също да представят финансово обезпечена инвестиционна програма, доказателства за възможности за развитие на спортни дейности и постигане на спортни резултати и график за безплатно използване на спортни съоръжения от гражданите.
Предлага се също да се извърши процедурата по регистрация на временно и безвъзмездно право за изграждане на спортна площадка в квартал Лозенецки с площ от 1758 кв. М. Участниците имат високи изисквания, подобни на други процедури.
За всички спортни площадки главният архитект на София беше помолен за становища относно допустимите строителни параметри.
/ MH /

Source