Най-всеобхватното споразумение за икономическо партньорство в света влиза в сила днес.Споразумението за всеобхватно регионално икономическо партньорство (RCEP) влезе в сила на 1 януари, създавайки зона за свободна търговия с най-голямо население, най-голяма икономика и търговия и най-голям потенциал за развитие в света. Тя обхваща 2,2 милиарда души, а нейният БВП е 30% от световния. Първите страни в региона бяха шестте страни членки на АСЕАН, Китай, Япония, Нова Зеландия и Австралия. Южна Корея ще се присъедини към споразумението на 1 февруари тази година.

Влизането в сила на RCEP ще ускори икономическата интеграция в региона, ще разшири пазарите на страните членки, както и ще осигури по-добра бизнес среда и повече възможности за инвестиции. 90% от стоките в региона постепенно ще преминат към нулеви тарифи. Конференцията на ООН за търговия и развитие вярва, че RCEP ще се превърне в „нов център за световна търговия“, което очевидно ще повиши доверието в глобалното икономическо възстановяване.

По-важното обаче е, че влизането в сила на RCEP отразява силното желание на международната общност за откритост, сътрудничество и свободна търговия. Това е пълна победа на многостранността над протекционизма. На фона на днешната глобализация световната търговия вече е дълбоко интегрирана. Влизането в сила на споразумението за пореден път доказва, че няма да има пазар за протекционизъм и унилатерализъм и че многостранността и свободната търговия ще бъдат тенденция на развитие.

Source