Над 70 милиона лева са изплатени на служители в неплатен отпуск заради пандемията.


Като част от мярката „Спаси ме“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха изплатени близо 71,4 млн. лв. за компенсиране на служителите в неплатен отпуск в сектори, временно преустановили дейността си след противоепидемичните мерки срещу Covid-19 от ноември 2020 г. до През лятото от 2021 г. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Тези средства са изплатени за компенсиране на общо 58 017 служители в 9 188 предприятия. Най-голям размер на обезщетенията са изплатени на служителите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Култура, спорт и развлечения” и „Търговия; ремонт на автомобили” в градовете София, Пловдив и Варна.

Приемът на заявления по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Спаси ме“ приключи на 30 юни 2021 г. В отговор на очакванията на бизнеса за компенсации на персонала в периода на ограничаване на предприятията поради пандемията, продължава събитието, наречено „Спаси ме+“, което отново ще бъде реализирано от Агенцията по заетостта. Това ще подпомогне задържането в предприятията не само на служители, но и на самоосигуряващи се лица, които пряко са прекратили дейността си за въвеждане на противоепидемични мерки.

Те ще получават обезщетение в размер на 75 процента от декларирания осигурителен доход на служителя или самоосигуряващото се лице. Очаква се тази мярка да помогне на повече от 60 000 служители или самостоятелно заети лица да запазят работните си места.

Бюджетът на събитието „Спаси ме +” е 100 милиона лева. Процедурата ще се финансира на база 100% авансово плащане от бюджета от Министерството на труда и социалната политика, но средствата ще бъдат възстановени по-късно. от очакваното отпускане на средства за България по инструмента REACT-EU.

Source