Над 31% от нефинансовите предприятия в България отчитат спад в приходите :: Investor.bg

Моментна снимка Pixabay

Около 31,4% от предприятията в България посочват, че през февруари 2021 г. са имали спад в приходите от продажба на стоки или услуги спрямо януари. Напомняме ви това месец по-рано обаче този процент беше значително по-висок и близо 43% от компаниите отчитат отрицателни резултати спрямо декември 2020 г. Това се вижда от проучване * на Националния статистически институт (НСИ).

Няма промени в 47,9% от анкетираните компании, докато 17,6% отбелязват увеличение на приходите от продажби.

Разпределението по видове икономическа дейност показва, че 53.1% от фирмите, работещи в сектор „Култура, спорт и развлечения, ремонт на стоки за бита и други дейности” регистрират намаление на приходите от продажба на стоки или услуги, следвани от строителството с 38.4 %, индустрия с 35.4% и “Търговия, транспорт и обществено хранене” – с 34.7%.

По отношение на персонала, 13,5% от нефинансовите корпорации са предприели стъпки за вземане на „неплатен отпуск“, следван от „платен отпуск“ с 13,3%, „работа от разстояние“ с 13,2% и „възползвайки се от мерките за държавна подкрепа. работодатели“- 10%.

През следващия месец 93,7% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат текущата си дейност, 2,1% временно ще преустановят дейността си, а 1,9% ще спрат дейността си.

Source