Над 28% от фирмите в страната ще отчетат спад през предстоящия декември

Преди декември 2021 г. 28,2% от нефинансовите предприятия смятат, че са имали лек спад в приходите от продажби на акции или услуги спрямо ноември 2021 г. При 55,9% не е отчетена промяна, но 15,5% регистрират увеличение. Това показва данни за Националния статистически институт от месечния въпросник на фирмите от сряда от
нефинансов сектор, понякога с цел предоставяне на информация за икономическото въздействие върху епидемичната ситуация.

В началото на годината, преди декември 2020 г., малко увеличение на приходите от продажби непосредствено преди месеца е 39% от нефинансовите предприятия, 46,4% нямат промяна, а 14,5% отчитат увеличение.

Разпределението по икономически дейности показа, че към декември 2021 г. 34% от предприятието от дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на вещи на Домакин и други дейности” регистрират отличителни знаци в приходи от продажба на акции или услуги, идващи от промишлени предприятия (от 33,4%) и резюмета от сектор “Търговия, транспорт и обществено хранене” (от 31,9%).

18,2% от нефинансовите компании през декември 2021 г., във връзка с набиране на персонал, изпратиха служителите си в „платен отпуск” (при 25,3% през декември 2020 г.), следван от „дистанционна форма на работа” – 10% (при 16,4% за декември 2020 г.), и “неплатен отпуск” – 9,6% (при 20,3% за декември 2020 г.). Компанията нае нов персонал през декември 2021 г. и добави 5,2% от нефинансовите предприятия (от 4,8% през декември 2020 г.).

Източник: НСИ

През следващия месец 94,4% от анкетата ще отворят нефинансови предприятия, като предвиждат колкото по-дълго ще продължат действащата система, 2,5% ще възстановят временно дейността на системата, а 1,8% ще я спрат напълно.

Анкетата за НСИ е проведена на базата на произволен подбор на компании с приблизително 230 000 души на случаен принцип.

Source