Над 1 милиард лева от плана за възстановяване, насочени към STEM центрове, ремонти и нови детски градини | | Новини от България и света

Повече от 1 милиард лева от общо 1,8 милиарда лева, отпуснати за образование по Националния план за реконструкция и устойчиво развитие на България, са насочени към създаване на STEM среда във всички училища, обновяване, училищно оборудване и изграждане на нови детски градини в дефицитни общини. места, както и центрове за личностно развитие.

Приоритетите бяха обявени днес от Министерството на образованието и науката.

Предвижда се също така да се финансират научните и иновационни дейности на Българската академия на науките, изследователските университети и др.

Над 1,3 милиарда лева са отпуснати за образователни проекти. Те ще бъдат изцяло предоставени от ЕС. Очаква се европейското финансиране на науката да привлече допълнително частно финансиране.

Всички образователни и изследователски дейности, финансирани по плана, са планирани за средата на 2026 г.

Изчисления

Малко над 576 милиона лева са отпуснати за създаването на национална система STEM (Science, Engineering, Mathematics and Technology). От тях 20,8 милиона лева са предназначени за изграждането и оборудването на национален STEM център като централно звено за обучение на учители. Предвижда се изграждането на 10 научни лаборатории STEM и 10 стаи за обучение по STEM. Целта е учителите да придобият практически умения за проектиране и внедряване на иновативни уроци, въвеждане на нови интегрирани предмети (кръгова икономика, изкуствен интелект и неговите приложения, роботика и др.) И въвеждане на нови методи на преподаване.

Още 17,7 милиона лева бяха отпуснати за три регионални STEM центъра в съществуващите бази на национални детски комплекси в село Ястребино и в село Ковачевци и Олимпийския център „Св. Иван Рилски “в Хисаря. Основната част от финансирането на STEM се насочва към училища, които все още не са финансирани от националната програма за околна среда STEM на Министерството на образованието и науката (МОН). Новите 1980 училища в страната ще могат да изграждат STEM класни стаи. Сумите ще бъдат разпределени в зависимост от броя на учениците и ще варират от 50 000 лева за най-малките училища с брой деца до 50 до 600 000 лева за най-големите училища с над 1000 деца. На още 263 училища в страната, които вече са финансирани по националната програма на Министерството на образованието и науката, се предоставят малко над 36 милиона лева за разширяване на STEM средата.

Планът предвижда над 93,6 милиона лева за изграждането на високотехнологични класни стаи. Сумата, за която ще могат да кандидатстват училищата, отново ще зависи от броя на децата и ще варира от 10 000 лева за най-малките училища до 80 000 лева за най-големите. Тук се планира да се финансират 2243 училища.

Най-големият елемент по отношение на образованието в плана предвижда модернизация на образователните институции за създаване на качествена среда за учене и иновации – почти 680 милиона лева, от които 380,4 милиона лева са предназначени за ремонт, обновяване и оборудване на 73 детски градини и 94 училища. 24-те професионални училища ще се превърнат в интердисциплинарни центрове за обучение за обучение в приоритетни сектори на икономиката с фокус върху дигитализацията и зелените технологии. Акцентът ще бъде върху свързването с интелигентна специализация и модернизация на традиционните индустрии (транспорт, земеделие, производство и др.) За дигитална и зелена трансформация. Той също така ще подпомага нововъзникващите индустрии като чиста енергия, роботика, производство на електрически превозни средства и други.

За изграждането на 10 нови детски градини и 10 училища в общини с недостиг на места са предвидени 76,5 милиона лева, предвижда се откриване на около 2000 нови места в детските градини и още толкова в училищата.

Науката

Друг приоритет е програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. Средствата тук възлизат на 411 милиона лева, от които около 240 милиона лева ще отидат за изследователски университети. В рамките на няколко дни Министерският съвет ще одобри първия списък на изследователските университети. Те трябва да получат безвъзмездни средства за научни изследвания и иновации в размер до 40% от безвъзмездните средства за обучение. Останалите университети също ще получат средства за тези цели от републиканския бюджет.

Над 52 милиона лева се отпускат за увеличаване на иновативния потенциал на Българската академия на науките в областта на зелените и цифровите технологии. Ще бъдат разработени Единният иновационен център и Учебният център на Българската академия на науките. Укрепеният Унифициран иновационен център ще действа като координиращ орган в отношенията между институциите на БАН и бизнеса.

Научноизследователските организации и изследователските университети ще получат финансиране за научни изследвания и иновации, след като бъдат постигнати определени показатели за изпълнение.

Source