Надявам се партиите, представени в парламента, да проявят воля, мъдрост и желание да работят в полза на българските граждани, каза премиерът – Новини

София, 22 юли / БТА /
Временният министър-председател Стефан Янев изрази надежда, че исканията за диалог от първия ден на работата на новия парламент ще помогнат за постигането на формула за бъдещо управление, приемственост на направеното и оценен от временния кабинет като положителен, както и за разработване на приоритети за хората и бизнеса.
Надявам се партиите, представени в парламента, да проявят воля, мъдрост и желание да постигнат точно това – да работят от името на българските граждани, които са ги изпратили там, – каза премиерът в началото на заседанието на кабинета.
Той отбеляза, че кризата, която наблюдаваме повече от година, засяга предимно живота на хората и бизнеса и добави, че подкрепата за нейното преодоляване трябва да се предоставя по възможно най-добрия начин. Според него е необходимо да се демонстрира как държавата желае и може да подаде ръка за помощ на хората и бизнеса, като проявява солидарност и дава тласък за успешното развитие на бизнеса, което според премиера е ключов момент . основата за благосъстоянието на всички български граждани. За тази цел временното правителство направи необходимите промени и преструктуриране на плана за възстановяване и устойчивост, каза министър-председателят.

Източник: София

Source