: НАГОРЕ: Минималните заплати могат да скочат до безпрецедентни нива :: Monitor.bg

НАГОРЕ: минималните заплати могат да скочат до безпрецедентни нива

През следващата година минималната работна заплата у нас може рязко да се повиши и да достигне безпрецедентни нива.

Те поискаха от КНСБ да определи минималната работна заплата за 2022 г. на 764 лева, при средно 1729 лева. В навечерието на началото на предизборната кампания профсъюзът напомни на политическите партии, че постигането на достойни доходи се дължи на ускорения растеж на заплатите (средно с 12,5% годишно) с увеличение на минималната работна заплата ( със 17,5%). средно аритметично).

Съюзът представя своята визия за промени в данъчната система, насочени към постигане на по-голяма справедливост. Темата за данъците и доходите, която засяга по-голямата част от обществото, трябва да бъде в центъра на предизборния дебат. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров днес на пресконференция, на която бяха представени предложенията на конфедерацията за справедлив доход и данъци. Те са залегнали в Меморандума за социално и икономическо развитие на България за 2021-2025 г., изготвен от КНСБ.

„Данъчната система у нас е дълбоко несправедлива и в никоя европейска държава няма такава данъчна структура“, каза Димитров. В момента съотношението на преките и косвените данъчни приходи към общите данъчни приходи варира от 29 до 71%. И ако в края на април общите приходи от данъци са около 9 милиарда лева, то около 5 милиарда от тях са данъци, наложени на физически лица. Според Пламен Димитров ДДС е около 3 милиарда, а само 500 милиона са приходи от корпоративен данък. По този начин на практика по-голямата част от парите в една държава идват от домакинства, а не от предприятия.

„Мантрата, че ниският корпоративен данък ще привлече инвестиционни потоци, изобщо не се потвърждава“, каза синдикалният лидер, припомняйки, че страните от Г7 вече са се договорили да въведат корпоративна данъчна ставка от най-малко 15%. Това неизбежно ще стигне до нашата страна. КНСБ предложи да увеличи корпоративния данък в България през 2020 г., като вземе предвид глобалния и европейския данъчен дебат. Средната корпоративна данъчна ставка в ЕС е 21%, а средната корпоративна данъчна ставка в световен мащаб е 23%. В България той е 10%, а единствената държава от ЕС, в която е по-ниска, е Унгария (9%).

Конфедерацията има цял набор от мерки за реформиране на данъчната система. Сред тях: въвеждането на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата в страната; Въвеждане на 15% данък върху доходите на физическите лица; Въвеждане на 15% корпоративен данък върху доходите; Намаляване на общата ставка на ДДС до 15%;

Source