Може ли работодателят да ви принуди да се ваксинирате?

Компаниите се стремят да гарантират, че техните служители не са заразени с коронавирус и отсъстват дълго време поради болест. Затова много работодатели биха предпочели ваксинирането на служителите им. Но имат ли право да настояват за това?

Служителите трябва да бъдат ваксинирани само ако това се изисква от закона. А с Kovid-19 няма такова законово задължение. „Има обаче изключения за болници и други медицински заведения, като клиники за рехабилитация или лекарски кабинети“, каза адвокатът по заетостта Майкъл Фелцер.

„Тези здравни заведения трябва да потвърдят, че са предприели необходимите стъпки за защита на всички свои служители от инфекции и инфекции. Любопитното е, че това задължение не се отнася за домовете за стари хора, въпреки че там е подобна ситуацията ”, каза Фелцер.

Но дори и в изброените лечебни заведения работодателят няма право да задължава персонала да бъде ваксиниран. Той обаче трябва да гарантира, че неваксинираните не представляват риск за пациентите. С други думи, за да се защитят пациентите, може да се наложи да се забрани на неимунизирания персонал да работи на определени места.

Значение на имунизационния статус

По принцип служителят не е длъжен да казва на работодателя си дали е ваксиниран или не. Но, както отбелязва Арнд Кемпгенс, който е и адвокат по заетостта, компаниите трябва да предприемат стъпки за защита на своите служители. Те обаче биха могли да направят това само ако знаят дали съответният служител е ваксиниран или не.

Следователно Kempgens вярва, че от гледна точка на трудовото право – в изключителни случаи – служителите може да се наложи да декларират своя имунизационен статус пред работодателя си и може би дори да го докажат.

Приемливо ли е налягането?

В някои случаи работодателите насърчават служителите си да ваксинират с различни бонуси, като парична сума, допълнителна ваканция или ваучер.

Тази практика съществува главно в САЩ. Адвокат Фелцър не одобрява този подход, тъй като подобни подаръци създават неприемлив натиск. Някои профсъюзи в Германия обаче смятат, че при определени условия подобни стимули са приемливи.

Освен ако няма законово задължение за ваксинация, работодателят няма право да упражнява натиск – нито чрез разпоредби, нито чрез заплахи за преместване или дори уволнение. Такива мерки биха били престъпление. Адвокат Кемпгенс обаче отбелязва: „Напоследък все по-често осъзнаваме подобни случаи – има натиск да убедим тези, които не искат да се ваксинират“. В такива случаи служителите могат да подадат жалба срещу работодатели в трудовите съдилища.

Ако няма задължение за ваксинация, няма причина работодателят да „дискриминира“ неваксинираните – например, когато избира кого да повиши. В лечебните заведения обаче ситуацията е различна – там кандидатите могат да получат отказ за работа, ако не са били ваксинирани и не желаят да бъдат ваксинирани.

Имат ли право работодателите да разделят хората на ваксинирани и неваксинирани?

„Според мен дори е необходимо“, казва Кемпгенс и добавя: „Както при административните мерки, би било трудно да се намери оправдание в трудовото законодателство, което да оправдае налагането на ограничения върху ваксинираните хора.“

Привилегиите са приемливи, каза Фелцер, като например по-ранното връщане на имунизирани служители от работа от вкъщи в офис. Стимулите или натискът чрез такива привилегии обаче не трябва да бъдат непропорционални.

Публикувано в DW.

Source