Много нарушения при ремонта на магистрала „Тракия“ – между Чирпан и Стара Загора.Редица нарушения по време на ремонта на магистрала „Тракия“ на участъка Чирпан – Стара Загора бяха установени при теренна проверка от председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Апостол Минчев. Това съобщават от пътната агенция.

Редица нарушения по време на ремонта на магистрала „Тракия“ на участъка Чирпан – Стара Загора бяха установени при проверка на място от председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Апостол Минчев. Това съобщават от пътната агенция.

Нарушения са установени и при ремонта на участък от магистрала „Марица“.

На 3 юни при проверка на ремонтните дейности на магистралния участък Тракия между Чирпан и Стара Загора беше установено: използването на некачествени и неодобрени строителни материали от Института за пътища и мостове; неспазването от страна на разработчика на технически инструкции; липса на компетентен технически ръководител за асфалтови настилки; липса на компетентен технически надзор; липса на правилен дизайн и контрол върху авторските права. За това са отговорни строителната компания, строителният надзор и проектантът, отбелязва АПИ.

Проверка на ремонтните дейности на участъка на магистрала „Марица“ в района на Свиленград разкри неточно, некачествено и технически неуспешно дизайнерско решение за насипно-мостовите прелези, повреда на конструктивни елементи и склонове на моста, беше установено какви строителни работи в ход. Дизайнерът на уебсайта беше неуважителен. АПИ, като клиент на строително-монтажните работи, ще изисква независим технически преглед, а дизайнерът ще носи отговорност, включително финансово и авторски права.

Продължават проверките на стратегическите пътни съоръжения на председателя на борда на инженера на АПИ Апостол Минчев.

Source