Минчо Спасов: Иван Гешев – магистър по право? – ᐉ Новини от Fakti.bg – Мнения

ФАКТИ публикува становища от широк кръг перспективи, за да насърчи конструктивния дебат.

Преди няколко дни си помислих какво ще направи г-н Бойко Борисов, след като беше изгонен от политиката. Оказа се, че не всички възпитаници на Висшето специално училище в Симеоново (VIPOND) – „пожарна безопасност“ имат призната квалификация на проектант в областта на водоснабдяването и канализацията.

Това коментира във Фейсбук Минчо Спасов.

На заседанието на Контролния съвет на Камарата на инженерите за инвестиционни проекти (KIIP) на 15.10.2010 г. беше признато, че: „Образованието, получено в Академията на МВР за определени периоди от време, не отговаря на държавата изисквания на обществеността. училища … Освен институционална акредитация, Академията трябваше да има и акредитация на програмата. „

Това и пропуските в юридическото обучение на главния прокурор ме накараха да проверя дипломата му:
1. Влязох Уебсайт на SJSCза да разберете дали г-н Гешев има магистър по право. Съгласно РЕГЛАМЕНТА ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ „БАКАЛАВЪР“, „МАГИСТЪР 23 МАГИСТЪР 16“


2. От дипломата се вижда, че г-н Гешев постъпва в училището през 1989 г. и завършва на 15.09. 1994 година

3. Положи теоретичния и практически изпит на 23.02.1995 г., а сертификатът за успешно завършен стаж и практически теоретичен изпит е издаден на 03.01.1995 г., което показва, че стажът му не обхваща 6-те месеца изисква се от закона, но по-малко от 5 месеца и половина;

4. Както дипломата, така и сертификатите нямат номер, номер на факултет и подпис на длъжностното лице, което я е издало. Документите се заверяват само с надпис „Вярно“ без подпис под него;

5. Дипломата е издадена въз основа на Указ No 2415/1987 на председателя на Държавния съвет. Но след приемането на новата Конституция (1991 г.), Конституцията и законите са в сила в България. От 1991 г. няма постановления. Има Закон за висшето образование, според който училището на МВР няма качеството на висше образование.

6. Към датата на издаване на дипломата на г-н Гешев (1994 г.) е в сила Законът за висшето образование, който в чл. 2 се посочва, че висшите училища се създават само въз основа на акт на Народното събрание. Към 1994 г. Висшето специално училище на МВР няма статут на висше училище поради липса на решение на Народното събрание.

7.Такъв акт за VIPOND Народното събрание излезе само през 2002 г. (14 юни 2002 г.)

Висшият институт за обучение и изследване на офицери за нуждите на МВР (VIPOND) ще бъде преобразуван в Академия на МВР, решиха депутатите на днешното редовно заседание.
За да се спази законът за висшето образование, в дейността на академията ще бъдат включени 3 нови специалности – „Държава и право“, „Строителство“ и „Социални науки“, в които ще бъдат присъдени бакалавърски, магистърски и докторски степени .

Депутатите приеха предложението на председателя на НС Огнян Герджиков студентите и кадетите, изучаващи „Държава и право“, да получат само бакалавърска степен. По този начин завършилите тази специалност няма да имат правоспособност да упражняват адвокатска дейност.

Според Герджиков придобиването на магистърска степен би могло да засили обезценяването на юридическото образование у нас.

8. В ДОКЛАДА: Обучение на персонала в Академията на МВР и тяхното изпълнение (2002 – 2007) се казва:
„В съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, през април 2007 г. беше проведена процедурата за институционална акредитация на Академията на МВР. Резултатите от него се отчитат с протокола на ректора (рег. No 8887 от 02.11.07 г.) „. (т.е. преди тази дата Академията няма институционална или програмна акредитация);

НАОА даде ясна препоръка на AMIA – да предприеме действия пред висшите органи на Министерството на вътрешните работи, за да получи правото да обучава персонал както за нуждите на министерството, така и за нуждите на гражданското общество.

Ръководството на AMIA предприе конкретни мерки за създаване на условия в тази посока ”.

девет.Липса на акредитация за периода, когато е издадена дипломата на г-н Гешев. признати и на официалния уебсайт на Академията на МВР:
„До края на учебната 1989/1990 г. възпитаници на факултетите по държавна сигурност и народната милиция бяха признати в гражданската специалност„ Правознание “.

През 1991 г. въз основа на Закона за Министерството на вътрешните работи Георги Димитров В.И. е реорганизиран във Висшия институт за обучение и изследване на офицери (VIPOND).

От 2001 г. VIPOND е институционализиран за период от 5 години. Обучението в института е организирано в съответствие със Закона за висшето образование, държавните изисквания за степени „бакалавър“, „магистър“, „доктор“ и съвременните нужди на академичната практика “.

10. Тъй като документите, приложени към уебсайта на ВСС за г-н Гешев, не съдържат допълнителен документ за квалификация, който трябва да идва от университет, акредитиран за преподаване на право, въпросът е дали неакредитирано училище (училище) може да издаде диплома „юрист „без институционална и програмна акредитация за обучение по специалността„ право “.

За мен отговорът е ясен. За теб?

Бел.червен.
И двете партии, ITN и ГЕРБ, имат солидно мнозинство и имат общо 128 депутати. Ще има ли мажоритарни избори на два кръга? Връзка към резултатите

България

Source