Министър на околната среда: Наистина искам да съборя сградата на Алепо, но нямам власт – България© Лили Тоучек

„Наистина искам да разруша строежа на Алепо, но нямам правомощия“, заяви официалният министър на околната среда Асен Личев днес пред БНТ. Той обясни, че там не се изгражда подпорна стена за него.

„Всичко, което мога да направя, е да издам заповед за защитената зона на Алепо, която може да помогне да се реши дали къщата ще бъде разрушена“, каза Личев в отговор на въпрос. Министърът уточни, че сега всичко е в ръцете на отдела за държавен строителен контрол. За първи път строежът на така наречения Шофьорски плаж близо до комплекс „Свети Тома“, който е построен на едноименния нос, удари новината в началото на миналата година. Първите проверки там започнаха с появата на строителна техника и според протоколите, отразени след приключването им, компанията „Главболгарстрой“ само усили свлачището. Впоследствие прокуратурата разкри различни нарушения по време на строителството, а Бургаският административен съд обяви разрешението на село Алепо като предишното име на комплекса за невалидно. Решението на Върховния административен съд е в очакване. Проектът беше закупен наскоро от нов инвеститор.

МОСВ няма пари за прилагане на своята политика.

Асен Личев коментира, че е намерил бюджета на министерството, който не му позволява да финансира основните дейности на министерството – опазването на чист въздух, вода и изхвърляне на отпадъци. Той уточни, че Министерството на икономическото развитие е установило плащания в размер на над 11 милиона лева.

Личев също се оплака, че правителството не е приело нов национален план за управление на отпадъците за 2021-2027 г., който не му позволява да спре да внася отпадъци за изгаряне. Той не скри, че не е съгласен с изгарянето на боклука.

По отношение на замърсяването на въздуха министърът на околната среда обясни, че санкцията от 2010 г. предвижда системно излишък на фини прахови частици.

На този етап България трябва да подготви позиция пред съда с най-добрата защита, за да се опита или да отмени санкцията, или да я сведе до минимум. 13 общини вече са изпълнили критерия за незамърсяване на територията си с фин прах.

„До 8 юли трябва да изпратим позицията си до Съвета на Европа“, каза министърът.

В края на разговора той увери всички българи, които използват вода от общодържавните язовири, че са пълни и до края на годината няма да има ограничения.

Source