Министър Комитова освободи председателя на АПИ, свърза се с прокуратурата заедно с Асен Василев

Виолета Комитова уволни Апостол Минчев, председател на борда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщават от Министерството на регионалното развитие. Заповедта е дадена вчера и апостол Минчев остава на този пост само 53 дни. Причината е неговият произвол да спре всички строителни дейности на агенцията. Инженер Минчев писмено разпореди да спре работата и да изтегли оборудването до втората заповед.

Така настоящият шеф на АПИ си позволи да провежда политика, която противоречи на политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Писмото за спиране на всички проекти, свързани с ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, на практика блокира дейността на фирмите.

Министър на регионалното развитие и подобряване арх. Виолета Комитова кани всички кметове и компании, засегнати от писмото, подписано от г-н Минчев, на среща в министерството в петък – 23 юли от 11.00 часа.

Междувременно Комитова и министър Асен Василев се свързаха с главния прокурор Иван Гешев относно нарушения при разходването на бюджетни средства от АПИ.

Сигналът се предава на прокуратурата за действията на Агенция „Пътна инфраструктура“ по разходването на средства от държавния бюджет на Република България, установени при изготвянето на анализ на разходването на средства от държавния бюджет. Министерство на финансите въз основа на документи на АПИ.


Снимка: прокуратура.

Към сигнала са приложени доклади до борда на АПИ от директора на Агенцията на Службата за поддръжка на пътната инфраструктура (RIP), които съдържат допълнителни и аварийни поръчки за ремонт. Те казват, че към момента Дирекция GTI няма необходимия финансов ресурс за изпълнение на задачите и „необходимите средства, които да бъдат осигурени чрез целево финансиране (Резолюция на Министерския съвет). Според министрите решенията на УС на АПИ за назначаване на изпълнението на мерките при липса на средства за заплащане на извършената работа са приети с отклонение от установените от закона правила, тъй като Бордът на АПИ няма власт да дава указания на Съвета. министри с указ. Решенията се отклоняват от разпоредбите на Закона за публичните финанси (ЗЗФ), неговите разпоредби и Закона за финансово управление и контрол на публичния сектор (ЗПФИ).

Сигналът посочва и случаи на значително превишаване на прогнозната стойност на сключените договори с обществени поръчки. Според доклада, предоставен от АПИ, съветът на агенцията възлага многократно допълнителни и извънредни задачи над стойността на сключените договори, тъй като при 40 договора общият размер на превишението е с 2,9 милиарда лева повече от стойността на договорите. Според доклада на АПИ, с одобрения бюджет на Агенцията за рутинен ремонт и поддръжка за 2021 г. в размер на 382 милиона лева, Агенцията е разпределила дейности на стойност почти 2,9 милиарда лева, от които 1,45 милиарда лева. и 1,4 милиарда лева за 2022 г. и след това. Това е направено в нарушение на ZPF, ZFUKPS и PPL.


Снимка: прокуратура.

Има и примери за многократно превишаване на гаранциите за изпълнение, предоставени от изпълнителите без необходимите допълнителни споразумения.

Сигналът съдържа общо 61 папки с допълнителни и извънредни задачи, 2 папки с договори за назначаване на рутинен ремонт и поддръжка и 6 папки с прикачени файлове, включително инвентар и отчети в табличен формат.

Source