Министрите на финансите Асен Василев и министрите на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова изпратиха днес сигнал до главния прокурор на България Иван Гешев – Новини

София, 20 юли / БТА /
Министрите на финансите Асен Василев и регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова изпратиха днес сигнал до главния прокурор на Република България Иван Гешев, съобщават от пресцентъра на Министерството на финансите.
Сигналът се предава на прокуратурата на Република България за действията на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изразходване на средства от държавния бюджет на Република България, установени по време на анализа от Министерството на финансите въз основа на документи и удостоверения . предоставено от АПИ.
Към сигнала са приложени доклади до борда на АПИ от директора на Агенцията на Службата за поддръжка на пътната инфраструктура (RIP), които съдържат допълнителни и аварийни поръчки за ремонт. Те казват, че към момента Дирекция GTI няма необходимия финансов ресурс за изпълнение на задачите и „необходимите средства, които да бъдат осигурени чрез целево финансиране (Резолюция на Министерския съвет). Според министрите решенията на УС на АПИ за назначаване на изпълнението на мерките при липса на средства за заплащане на извършената работа са приети с отклонение от установените от закона правила, тъй като Бордът на АПИ няма власт да дава указания на Съвета. министри с указ. Решенията се отклоняват от разпоредбите на Закона за публичните финанси (ЗЗФ), неговите разпоредби и Закона за финансово управление и контрол на публичния сектор (ЗПФИ).
Сигналът посочва и случаи на значително превишаване на прогнозната стойност на сключените договори с обществени поръчки. Според доклада, предоставен от АПИ, съветът на агенцията възлага многократно допълнителни и извънредни задачи над стойността на сключените договори, тъй като при 40 договора общият размер на превишението е с 2,9 милиарда лева повече от стойността на договорите. Според доклада на АПИ, с одобрения бюджет на Агенцията за рутинен ремонт и поддръжка за 2021 г. в размер на 382 милиона лева, Агенцията е разпределила дейности на стойност почти 2,9 милиарда лева, от които 1,45 милиарда лева. и 1,4 милиарда лева за 2022 г. и след това. Това е направено в нарушение на ZPF, ZFUKPS и PPL.
Има и примери за многократно превишаване на гаранциите за изпълнение, предоставени от изпълнителите без необходимите допълнителни споразумения.
Сигналът съдържа общо 61 папки с допълнителни и извънредни задачи, 2 папки с договори за назначаване на рутинен ремонт и поддръжка и 6 папки с прикачени файлове, включително инвентар и отчети в табличен формат.

Източник: София

Source