Министрите Асен Василев и Виолета Комитова сигнализираха на Гешев за действията на АПИГеорги Терзийски СНИМКА: API

Няколко часа преди уволнението на шефа на АПИ Апостол МинчевОт Министерството на финансите съобщиха, че ръководителят му Асен Василев и колегата му от регионалното министерство Виолета Комитова са изпратили сигнал до Главната прокуратура за действията на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изразходване на средства от държавния бюджет. Комитова обясни, че това е времето, когато агенцията се оглавява от Георги Терзийски.

Сигналът е публикуван на уебсайта на Министерството на финансите.

Към документа са приложени доклади на дирекция АПИ от директора на дирекция „Поддръжка на пътната инфраструктура“ към агенцията, съдържащи допълнителни и непланирани поръчки за ремонт. Те казват, че към момента дирекцията не разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на указанията и „необходимите средства, които да бъдат разпределени чрез целево финансиране (Резолюция на Министерския съвет)“.

Според министрите решенията на ръководството на пътната агенция за възлагане на изпълнението на работата при липса на средства за заплащане на извършената работа са приети с отклонение от регулаторните изисквания, тъй като Бордът на АПИ не е оправомощен. възлага на Министерския съвет.

Сигналът посочва и случаи на значително превишаване на прогнозната стойност на сключените договори с обществени поръчки. За 40 договора общият превишение е с 2,9 милиарда лева по-висок от стойността на договора.

Според доклада на АПИ, с одобрения бюджет на Агенцията за рутинен ремонт и поддръжка за 2021 г. от 382 милиона лева, тя е назначила дейности на стойност почти 2,9 милиарда лева, от които 1,45 милиарда лева са задължения. През 2021 г. и 1,4 млрд. Лева. – за 2022 г. и следващите години. Това нарушава Закона за публичните финанси, Закона за финансовото управление и контрол на публичния сектор и Закона за обществените поръчки.

Има и примери за многократно превишаване на гаранциите за изпълнение, предоставени от изпълнителите без необходимите допълнителни споразумения.

Общо сигналът съдържа 61 папки с допълнителни и извънредни задачи, 2 папки с договори за назначаване на рутинен ремонт и поддръжка и 6 папки с приложения, включително инвентар и отчети в таблична форма.

Source