Министерство на регионалното развитие и благоустройството към Камарата на строителите: очевидно някои компании се чувстваха в безопасност с друг министър

„Строителната индустрия не се срива. Очевидно някои компании се чувстваха в безопасност с друг министър, а не с нов. Всички отраслови отдели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството работят, но ако някои служители са спрели да работят, трябва да кандидатстват за напускане. „Ето как регионалното министерство коментира изявлението на Българската строителна камара.

Министерството на регионалното развитие и подобрения отбелязва, че строително-монтажните работи се актуализират редовно. Ангажиментите, наследени от предишното правителство от 600 милиона лева за националната пътна инфраструктура, вече са обезпечени със съдействието на временния финансов министър. Те ще бъдат изплатени на всички правилни фирми, след като Министерството на регионалното развитие и благоустройството проведе проверка на място на количеството и качеството на извършената работа.

Към днешна дата министър Виолета Комитова не е спряла нито строителството, нито каквито и да било проектни програми, се казва в доклада.

По-рано днес Камарата заяви в изявление до президента, че политиките на временния кабинет са в пълен контраст с глобалната практика да се използва строителството като ключов инструмент за справяне с икономическата криза, причинена от пандемията COVID-19.

Сред призивите, отправени от Камарата в декларацията: да се засили работата на държавната администрация, която според Камарата в момента е блокирана; стриктно изпълнява задълженията на министерствата и ведомствата по договори с изпълнители; своевременно изплащане на натрупаните задължения на държавата към индустрията; да продължи работата по програмата за енергийна ефективност; предотвратяват спирането на започнати и предстоящи процедури и дейности в областта на водоснабдяването и канализацията и пътните съоръжения, както и в рамките на оперативните програми – ОПОС, ОПРР, ОПТТИ, ПРСР и ОПРЧР.

Според КСБ само за един месец, в който арх. Комитова заема длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството служебно, строителната индустрия в България се срина, а поради несигурността, създадена от министъра, КСБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и секторните ведомства не работят. , строително-монтажни работи не се извършват, плащания към изпълнители не се извършват. Според КСБ действията на министър Комитова по отношение на кадровата политика и извършените уволнения и назначения също са изключително противоречиви.

Source