Министерството на финансите публикува СПИСЪК на компаниите, контролирани от Божков и Пеевски, обект на американски санкции – ᐉ Новини Fakti.bg – България

Съгласно Резолюцията на Министерския съвет № 441 от 4 юни 2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, подлежащи или потенциално обект на санкции, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Департамента на САЩ на хазната.

Разширеният списък включва юридически лица, попадащи в алинея 1, буква а) от RMS № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или контролирани от лица, включени в списъка на OFAC през последните пет години.“

Списъкът е съставен въз основа на наличната и проверена към момента информация от органа по т. 1. СБУ No 441. Тя може да бъде допълнена или коригирана при получаване на нови данни или факти. След проверките към него ще бъдат добавени лица по т. 1, буква „а“, както и по т. 1, буква „б“ от решението, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридически лица с буква „а“ Включени в момента и за последните 5 години. „

Можете да видите разширен списък по-долу.


Министерството на финансите публикува СПИСЪК на компаниите, контролирани от Божков и Пеевски, обект на американски санкции

Министерството на финансите публикува СПИСЪК на компаниите, контролирани от Божков и Пеевски, обект на американски санкции

София, България

Source