Министерството на образованието и науката даде разяснения относно тестването на ученици – Здравеопазване – България – Новини на NOVA

Министерството на образованието публикува отговори на наболели въпроси, свързани с тестването на деца.

– Защо учениците трябва да се тестват в училище, а не у дома?

Осигуряването на целодневно обучение в училищата изисква механизъм, който да гарантира безопасността на всички деца, учители и непедагогически персонал. Без да поставяме под съмнение отговорността на родителите за техните деца, ниското ниво на ваксинации и масовата резистентност към мерките, които се прилагат успешно в други страни, показват, че в момента обществото ни не демонстрира достатъчно зрялост в опазването на здравето на населението, включително и на децата. Това създава огромен риск от неадекватна защита (слаб филтър) на входа на училището, ако децата се тестват извън него. Ако поемем този риск, броят на заразените деца отново ще нарасне бързо и училищата ще трябва да бъдат затворени отново. Такъв сценарий ще направи всички усилия за организиране на тестване безсмислени и ще губи пари за закупуване на тестове.

ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ: МОН разпространи декларация за съгласие (ДОКУМЕНТ)

Тестовете трябва да се провеждат в училищна среда по няколко причини:

– децата трябва да бъдат тествани при едни и същи условия, така че резултатите да са сравними;

– резултатите да се съобщават едновременно и на всички, за да се вдъхне доверие на родителите в прилагания механизъм;

– съгласно инструкциите на производителя, действителните резултати се отчитат 15-30 минути след нанасянето на пробата върху тестовата плоча. Това означава, че тестовата табела, показана на входа на училището, не може да потвърди отрицателен резултат и ще трябва напълно да разчитате на съзнанието на всички родители.

– Правенето на тестове в училищна среда ще постави под карантина часовете и ще обезсмисли общото тестване. Домашното тестване минимизира този риск.

Дори ако тестът е направен у дома, ако тестът е положителен и потвърден в лицензирана лаборатория, другите ученици в класа ще бъдат поставени под карантина, тъй като са били в контакт със заразено дете, освен ако детето е отсъствало от училище повече от два дни преди теста. … Процедурата за тестване изисква децата да носят маски по време на теста, с изключение на вземането на проби, което предполага много нисък риск от инфекция.

ДЕМОНСТРАЦИЯ: Как ще бъдат тествани децата в училище (ВИДЕО)

– Изискването на избрания тест детето да не яде и да не пие вода сутрин е почти невъзможно.

Дете НЕ трябва да яде или пие САМО 30 минути преди изследването. Тези. може да се яде и пие по всяко време до 30 минути преди и веднага след процедурата.

– Пътуващите ученици, които се явяват на тестове в училище, са потенциално заразни, тъй като децата не винаги носят предпазен щит за лице правилно. По този начин, в присъствието на заразено дете, рискът от заразяване на други е огромен.

Всички пътници в училищния автобус носят маски. Отговорност на придружаващите учители е да гарантират, че маските се носят правилно. Рискът от инфекция беше многократно по-висок при сегашната система без никакви тестове на деца.

– Много учители отказват да тестват ученици независимо от предлаганата заплата. Учителите са много загрижени за собственото си здраве и живот.

Рискът за здравето и живота на учителите е много по-висок, когато часовете се провеждат лично без задължително тестване и без „зелен сертификат” или редовно тестване на персонала. Въвеждането на задължителни тестове в училищата минимизира този риск.

– Директорите на училища не могат да задължават педагогическия и непедагогическия персонал да изпълнява задачи, които надхвърлят техните функционални отговорности, определени в нормативни документи.

Ако директорът не може да осигури персонал, фасилитатори или доброволци – родители, активисти на БЧК или други – за тестване, часовете ще продължат да се провеждат онлайн.

– Много родители изобщо не искат децата им да бъдат тествани.

Тестването на учениците два пъти седмично е предпоставка за редовно обучение. Родителите имат избор – или са съгласни децата им да се тестват и учат лично, или децата остават вкъщи и учат дистанционно в електронна среда, синхронно или асинхронно, в зависимост от възможностите на училището. Министерството на образованието и науката (МОН) поставя особен акцент върху обучението лице в лице в безопасна среда.

– Много училища нямат или нямат медицински специалисти, но отказват да участват в тестване на учениците или нямат „зелен сертификат“.

Присъствието на медицински специалист е желателно, но не е задължително условие за изследване. Нежните антигенни тестове не изискват оборудване или сложни манипулации и могат да се използват от учители, невъзпитатели, фасилитатори, родители-доброволци и други по преценка на Зеления сертифициран директор.

– Отказът на учители и други служители да се явят на теста ще постави родителите в сериозна опозиция спрямо учителите.

Министерството на образованието и науката призовава учителите и родителите да обединят усилията си, защото при сегашната висока заболеваемост това е единственият начин учениците да учат в безопасна среда.

– Семейства на деца от уязвими групи не позволяват на учителите да тестват децата им. Ако тестът е положителен в тази ситуация, родителите ще обвинят учителите и института за умишлено заразяване на детето им.

Ролята на учителите е да образоват тези родители за ползите от тестването на децата им в училище, осигурявайки обучение на работното място в безопасна среда. Страхът от необосновани обвинения срещу учители не може да бъде причина децата да не се тестват и да е застрашено здравето на учениците и учителите. Ако децата им не са съгласни да бъдат тествани, родителите могат да ги оставят у дома, докато общата заболеваемост падне под 250 на 100 000 души.

– Тестването в училищата ще компрометира целостта на образователния процес и неговата ефективност.

Тестването ще се провежда в началото на учебния ден, два пъти седмично, като това време ще бъде осигурено чрез промени в ежедневието – намаляване на учебните часове, почивки или друго решение на директора на училището. Това „загубено“ време ще бъде многократно компенсирано от по-високото качество на текущия образователен процес с минимален риск от заразяване в училище в сравнение с онлайн обучението.

– Защо учителите трябва да се занимават с дейности, които са много далеч от задачата, която им е възложена от държавата – отглеждането на деца в България.

Опитът от предходните две учебни години показа, че присъствените часове са многократно по-ефективни от онлайн обучението, особено за малките ученици. А висококачественото директно обучение е невъзможно, ако училищната среда е опасна.

– Не са ли дискриминирани учителите в начален етап, по различен начин се отнасят към тях колегите от прогимназията, които в момента изпълняват само основната си функция – преподаването, но в електронна среда от разстояние?

Връщането на ученици от I до IV в клас със задължително тестване два пъти седмично е първата стъпка към връщането на всички ученици в класа при същите условия.

– Дете, което дава положителна проба в клас, ще бъде емоционално травмирано.

Нараняванията – психически и физически – ще бъдат много по-сериозни за всички, ако заразено дете се разболее сериозно и/или предаде инфекцията на своите съученици. Нека не подценяваме учителите – те умеят умело и деликатно да изведат детето с положителен резултат, без да създават объркване в класната стая.

– Защо министърът на образованието и науката налага писмено задължение на директорите и учителите да осигуряват здравословна среда в училищата? Писмото не е нормативен акт и с него не могат да се налагат задължения.

Подробен механизъм за тестване на учениците в училището ще бъде утвърден със съвместна заповед на министрите на здравеопазването и образованието и науката в понеделник, 8 ноември 2021 г.

– Кой ще администрира тестовете на учителите?

Директорите ще купуват антигенни тестове за учители и невъзпитатели от училищните бюджети по сметки от доставчици. Повечето училища са спестили пари от режийни разходи и са спрели извънкласни дейности по време на отсъствие от училище. Освен това правителството гласува за 15,4 милиона лева, които ще бъдат разпределени между учебните заведения за противоепидемични мерки като тестване на персонала.

– Може ли училищният персонал да бъде тестван с неинвазивни антигенни тестове, като тестове за ученици?

Учителите и неучителите могат да бъдат тествани с неинвазивни антигенни тестове, като тези, използвани за ученици. Трябва да се има предвид, че тези тестове ще им позволят да работят само в училище. Не им дават „зеления сертификат“, който се изисква на други обществени места.

В същото време училището ще признава антигенни тестове и отрицателни PCR тестове, извършени в лицензирана лаборатория.

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКО ЗА ВАКЦИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19 ТУК

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКО ЗА КОРОНАВИРУСА В НАШАТА СТРАНА И В СВЕТА ТУК

За да научите първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA – за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК

Source